Ekoklima

Būsto kreditai – turintiems teisę į valstybės paramą

Būsto kreditai – turintiems teisę į valstybės paramą

Būsto kreditus galės gauti tie asmenys, kurie turi teisę į valstybės paramą pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą. Klaipėdos miesto, Neringos, Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Skuodo rajono ir Šilutės rajono savivaldybėms paskirstytas bendras 10 mln 320 tūkst. litų limitas.

Pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą, tokią teisę į teikiamą lengvatą turi visišką civilinį veiksnumą įgiję šeimos ar asmenys, turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jei jų  turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną neviršija Vyriausybės nustatytų dydžių: asmens be šeimos grynosios metų pajamos neturi viršyti 27 tūkst. 500 litų, o turtas – 40 tūkst. 300 litų, dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metų pajamos ir turtas neturi viršyti atitinkamai 38 tūkst. 500 litų ir 81 tūkst. 900 litų, keturių ir penkių asmenų šeimos – 46 tūkst. 200 litų ir 109 tūkst. 200 litų, šešių ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui pajamos neturi viršyti 7920 litų, o turtas vienam asmeniui – 26000 litų.

Subsidiją būsto kredito daliai padengti galės gauti buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, iki jiems sukaks 35 metai;  šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų (įvaikių); asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60–70 procentų darbingumo), arba kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Šioms grupėms valstybė padengs 20 proc. suteikto kredito
Subsidiją kredito daliai padengti taip pat galės gauti jaunos šeimos, auginančios vieną ar daugiau vaikų (įvaikių), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs. Jiems valstybė padengs 10 proc. suteikto kredito.

Kiti asmenys, nepatenkantys į jau paminėtas grupes tačiau atitinkantys įstatyme nurodytas sąlygas galės pasinaudoti būsto kredito draudimo įmokų lengvata, o įgiję teisę į subsidiją, galės gauti subsidiją kredito likučiui padengti.
Kur kreiptis Klaipėdos miesto gyventojams, siekiantiems lengvatinio kredito?
Norint išsiaiškinti galimybes ir sąlygas lengvatiniams kreditams gauti – į uostamiestyje veikiančius AB „Swedbank“ banko filialus, skyrius, kurie šiais metais teiks valstybės remiamus būsto kreditus.

Norint gauti pažymas apie gyventojų teisę į valstybės paramą būstui įsigyti į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinio būsto skyrių (Liepų g. 11, Klaipėda, 131 kab., tel. (8 46) 39 63 13).

Informaciją galima rasti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt/Savivaldybė/Viešosiospaslaugos/9.Valstybės parama būstui įsigyti.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu