Franke

Atnaujinti daugiabučių namų administravimo nuostatai

Daugiabučių administravimo nuostatai

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatams, kurie įsigalios nuo kitų metų sausio 1 d. Nuostatų pakeitimai padės didinti  daugiabučių namų administratorių veiklos efektyvumą, skaidrumą, gerinti  butų ir kitų patalpų savininkų informavimą. 

Didinant skaidrumą administratoriai privalės mėnesinių mokėjimų pranešimuose ar sąskaitose nurodyti informaciją apie namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų, atnaujinimo darbų, prekių, jei už juos apskaičiuoti papildomi mėnesiniai mokėjimai ar panaudotos patalpų savininkų kaupiamosios lėšos, teisinį pagrindą ir kainą. Savininkams kreipiantis, administratoriai privalės suteikti visą informaciją ir dokumentus, susijusius su administruojamo namo paslaugomis ir darbais.  

Nuostatuose detalizuojamas informacijos teikimas butų savininkams. Administratoriai interneto svetainės skiltyje, skirtoje konkretaus namo savininkams, papildomai privalės skelbti savo veiklos šiame name laikotarpį, savininkų atstovo (jei jis išrinktas) kontaktinę informaciją, namo būklės vertinimo prieš šildymo sezoną ir jam pasibaigus apžiūrų aktus, o vykdant pirkimus – paslaugų ir darbų pirkimų sąlygas, pirkimo rezultatus. Taip pat turės būti patalpinti savininkų priimtų sprendimų protokolai, patvirtinti darbų planai, namo bendrojo naudojimo objektų aprašas, namo priežiūros paslaugų tarifai. 

Namo skelbimų lentoje privaloma nuolat skelbti administratoriaus kontaktinė informaciją ir paaiškinti, kad savininkai, nesinaudojantys internetu, visą su administruojamu namu susijusią informaciją, darbų planus, kitus dokumentus gali gauti kreipdamiesi į administratorių, išskyrus mėnesinius mokėjimo pranešimus, balsavimo raštu biuletenius, kurie privalomai bus teikiami į savininko, nesinaudojančio internetu, pašto dėžutę. 

Optimizuojant administratoriaus veiklą, atsisakyta reikalavimo kartą per metus organizuoti savininkų atstovo rinkimą, nes administratoriui jau nustatyta pareiga organizuoti savininkų sprendimo priėmimą, jei ¼ savininkų kreipiasi raštu ne tik dėl atstovo rinkimo, bet ir kitais namo bendrųjų reikmių (paslaugų, remonto darbų planavimo ir pan.) klausimais.

Taip pat atsisakyta perteklinės funkcijos rengti metinį namo priežiūros ūkinį ir finansinį planą, nurodyti planuojamas einamųjų metų namo bendrojo naudojimo objektų administravimo, namo techninės priežiūros, šildymo ir karšto vandens sistemų, lifto, bendrojo naudojimo patalpų ir žemės sklypo priežiūros, kitas su administruojamu namu susijusios paslaugas, jų tarifus ir išlaidas, nes tarifai skelbiami interneto svetainėje, nurodomi mėnesiniuose mokėjimų pranešimuose, sąskaitose. 

Kadangi metinius ir ilgalaikius namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų planus administratorius rengia atsižvelgdamas į namo būklės vertinimo išvadas, planuoja lėšų kaupimą ir teikia savininkams tvirtinti, metinių ir ilgalaikių atnaujinimo darbų planų rengimo funkcijos sujungtos.

Siekiant tausoti gamtos išteklius, mažinti popierinių dokumentų, susijusių su namo administravimu, teikimą savininkams, nustatyti atvejai, kada ir kokius dokumentus ir informaciją administratorius privalo skelbti ir teikti savininkams administratoriaus interneto svetainėje, namo skelbimų lentose, į savininkų pašto dėžutes ar savininkui kreipiantis. 

Administravimo nuostatai suderinti su Civilinio kodekso pakeitimais, reglamentuojančiais  daugiabučių namų administratorių, turinčių neperkančiosios organizacijos statusą, vykdomų paslaugų, prekių ir darbų pirkimų reikalavimus, nustatant, kad administratoriai (neperkančiosios organizacijos) paslaugas, prekes ir darbus, susijusius su administruojamu namu, perka vadovaudamiesi Aplinkos ministerijos nustatyta pirkimų tvarka. Taip keičiamas galiojęs reguliavimas, pagal kurį minėtą statusą turintys administratoriai pirkimus vykdė vadovaudamiesi savo pasitvirtintomis pirkimų taisyklėmis, rengtomis pagal aplinkos ministro patvirtintas pavyzdines pirkimų taisykles.

Kiti temos straipsniai

Ledo arenos vizualizacija

Ledo arenos projektavimas įsibėgėja

Įsibėgėja Klaipėdoje planuojamos statyti ledo arenos projektavimas. Jau įvyko viešas projektinių pasiūlymų pristatymas, kurio metu visi besidomintys šiuo objektu turėjo

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu