Ekoklima

Atkaklūs Statybos inspekcijos veiksmai ginant viešąjį interesą sulaukė Vyriausybės atstovo palaikymo

Statybos inspekcijos veiksmai

Vyriausybės atstovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Statybos inspekcija) atlikto tyrimo pagrindu kreipėsi į teismą dėl neteisėtai priimtų Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų, kuriais pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano  sprendiniai.

Dar 2022 metų vasario mėnesį Statybos inspekcija, atlikusi  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos (taryba) sprendimų teisėtumo tyrimą, nustatė, kad šiais sprendimais be privalomų planavimo procedūrų, be derinimo su atsakingomis institucijomis ir aptarimo su visuomene, vienašališkai buvo pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai, nustatantys minimalius leistinus sklypų dydžius itin jautriose gamtinio karkaso teritorijose ir funkcinių zonų, nustatančių leistinas veiklas ir plėtros galimybes, ribas. Nustatyta, kad aštuoni sprendimai priimti pažeidžiant teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktuose nustatytą teritorijų planavimo dokumentų koregavimo tvarką.

Statybos inspekcija, vykdydama jai teisės aktais priskirtas funkcijas, kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą (Prokuratūra), prašydama ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą su prašymu panaikinti minėtus  tarybos sprendimus.

Prokuratūra informavo, kad dėl vieno tarybos sprendimo priėmė nutarimą, kuriuo pareikalavo Vilniaus rajono savivaldybės spręsti dėl priemonių teisės pažeidimams pašalinti taikymo. Dėl kitų septynių tarybos sprendimų Prokuratūra pripažino, kad jie priimti pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką (kaip buvo konstatuota Statybos inspekcijos atlikto tyrimo išvadoje), tačiau viešojo intereso pažeidimų neįžvelgė, todėl atsisakė ginti viešąjį interesą ir kreiptis į teismą.. Nesutikdama su tokiu Prokuratūros sprendimu, Statybos inspekcija pateikė skundą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, tačiau ji nutarė palikti Prokuratūros sprendimą nepakeistą.

Siekdama apsaugoti visuomenę nuo galimos žalos tuo atveju, jei vėlesniuose detaliojo planavimo ir statybos procesuose būtų įgyvendinti neteisėtai priimti sprendimai, bei užtikrinti, kad planavimo procedūros būtų vykdomos teisėtai ir skaidriai, Statybos inspekcija papildomai kreipėsi į savivaldybių veiklos priežiūrą vykdančią Vyriausybės atstovų įstaigą prašydama kreiptis į administracinį teismą ir (arba) imtis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatyme numatytų veiksmų dėl neteisėtai priimtų tarybos sprendimų panaikinimo. 

Statybos inspekcijos iniciatyva davė rezultatų: Vyriausybės atstovų įstaiga, Statybos inspekcijos nustatytus pažeidimus įvertino kaip esminius pažeidimus teritorijų planavimo procese, kurie priskirtini viešojo intereso pažeidimams, todėl dėl jų kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu