Tikkuurila

2020 metais nauja paslauga elektros rinkoje – elektros energijos paklausos ir gamybos telkimas

elektra

Energetikos ministerija pateikė viešajam derinimui Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo sudaromos galimybės atsirasti naujoms paslaugoms elektros energijos rinkoje ir  naujiems rinkos dalyviams –nepriklausomiems elektros energijos paklausos telkėjams. Šiais siūlymais siekiama gerinti elektros sistemos lankstumą ir valdymą, skatinti inovatyvių energetikos startuolių kūrimąsi ir efektyvesnį elektros energijos vartojimą.

Naujas teisinis reguliavimas turės ilgalaikę teigiamą įtaką sektoriui, kadangi sudarys sąlygas atsirasti naujai nepriklausomų paklausos telkėjų vykdomai veiklai elektros energetikos sektoriuje, taip pat naujiems rinkos dalyviams – nepriklausomiems elektros energijos paklausos telkėjams, kurie padidins konkurenciją elektros energijos, balansavimo ir rezervinės galios rinkose. Tokiu būdu bus sudarytos prielaidos mažėti šių paslaugų kainoms.

„Siūlomas teisinis reguliavimas yra svarbus žingsnis Lietuvoje kuriant elektros energijos rinką ir sistemą, kurioje būtų atlyginama už lankstumą ir inovacijas. Elektros energijos rinka sparčiai kinta ir transformuojasi. Turime orientuotis ne tik į elektros energijos gamybą, bet ir naujas paslaugas rinkoje, kurios esant poreikiui motyvuotų vartotojus keisti elektros energijos vartojimo režimą, pavyzdžiui, vartoti mažiau elektros energijos, kai ji yra brangi arba jos trūksta, arba parduoti nesuvartotą energiją. Tai padės ne tik efektyviau vartoti elektros energiją, bet ir racionaliai išnaudoti mūsų infrastruktūrą“, – sako energetikos viceministras Egidijus Purlys.

Nepriklausomi paklausos telkėjai, norėdami dalyvauti elektros energijos balansavimo, rezervinės galios  paslaugų teikime, telks elektros vartotojus ir gamintojus, kuriuos domins galimybės reaguoti į elektros rinkos pasiūlos ir paklausos signalus bei elektros perdavimo sistemos operatoriaus skatinamąsias išmokas, siūlant galimybes sumažinti arba padidinti savo elektros energijos vartojimą, keisti savo įprastą elektros energijos vartojimo režimą. Pasitelkus paklausos valdymo priemones bus galima ne tik efektyviau vartoti elektros energiją, bet ir optimaliai panaudoti perdavimo ir skirstomojo tinklų bei generavimo pajėgumus.

Tikimasi, kad nepriklausomi telkėjai prisidės gerinant Lietuvos elektros sistemos lankstumą. Naujas teisinis reguliavimas turėtų paskatinti kurtis naujus ir inovatyvius energetikos startuolius. Kitų Europos šalių patirtis rodo, kad nepriklausomi telkėjai konkuruoja tarpusavyje dėl elektros energijos paklausos ir gamybos telkime galinčių dalyvauti vartotojų, siūlydami naujas paslaugų teikimo platformas ir aplikacijas.

Šiais įstatymo pakeitimais bus įgyvendintos Europos Sąjungos direktyvos nuostatos. Elektros energijos paklausos valdymas yra laikomas svarbia energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemone, kadangi jis sudaro galimybes vartotojams patiems arba per juos atstovaujančius trečiuosius asmenis (pavyzdžiui, nepriklausomus paklausos telkėjus) imtis priemonių sumažinti ir optimizuoti elektros energijos vartojimą.

Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas nenumato paskatų ir sąlygų vartotojams vykdyti elektros energijos paklausos valdymą, taip pat nenumatytos priemonės, kaip vartotojo sutaupyta (nesuvartota) elektros energija galėtų patekti į elektros energijos, balansavimo ir rezervinės galios rinkas. Taip pat nėra būdų įvertinti sutaupymų apimties ir galimos įtakos elektros energetikos sistemai, nėra būdų ir paskatų išnaudoti paklausos valdymo mechanizmo sukuriamų privalumų.

Nepriklausomiems paklausos telkėjams tapus reglamentuotais elektros rinkos dalyviais, bus sudarytos sąlygos vartotojams rinkoje parduoti sutaupytą ir nesuvartotą elektros energijos kiekį tiems, kurie pasiruošę jį pirkti. Tai yra aktualu ir gaminantiems vartotojams, kurie turi galimybę pagaminti daugiau elektros energijos nei jos suvartoja.

Įstatymo pataisos užtikrins, kad būtų taikomos vienodos ir nediskriminacinės sąlygos visiems rinkos dalyviams, siekiantiems teikti elektros energijos paklausos valdymo paslaugas (telkimą), dalyvauti elektros energijos, balansavimo ir rezervinės galios rinkose. Siūlomais pakeitimais siekiama skatinti elektros vartotojus reaguoti į kainų signalus, sudaryti prielaidas efektyviau vartoti elektros energiją ir efektyviau panaudoti perdavimo, skirstomojo tinklų bei generavimo pajėgumus.

Įstatymo projektas numato, kad konsultuojantis su rinkos dalyviais būtų nustatytos aiškios techninės nepriklausomų paklausos telkėjų dalyvavimo elektros energijos, balansavimo ir, rezervinės galios rinkose sąlygos. Kiekvienas šias sąlygas atitinkantis paslaugų teikėjas galėtų siūlyti iš vartotojų sutelktas elektros energijos paklausos valdymo paslaugas.

Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projekte siūloma nustatyti, kad šios įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo 2020 m. balandžio 1 d., tuo pačiu atsakingoms institucijoms pavedant parengti ir priimti įgyvendinamuosius teisės aktus.

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu