Gegužės 30d. Šeštadienis

Statyba be „Infostatybos“ jau neįsivaizduojama

2013 Kovo 14d.
Peržiūrų skaičius: 36736
Statyba be „Infostatybos“ jau neįsivaizduojama

Šiandien turbūt nerasime statybą pradėti ar jau pastatyto statinio užbaigimą įforminti planuojančio žmogaus, negirdėjusio apie Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“). Fiziniai ir juridiniams asmenims atstovaujantys fiziniai asmenys vis dažniau naudojasi sudaryta galimybe, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt nuotoliniu būdu pateikti prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo bei stebėti jų nagrinėjimo eigą.

Šiuo metu IS „Infostatyba“ įdiegta 12 paslaugų – nuotoliniu būdu galima pateikti šiuos dokumentus:

- prašymą išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us);
- prašymą raštu pritarti statinio projektui;
- prašymą išduoti statybos užbaigimo aktą;
- prašymą išduoti leidimą tęsti sustabdytą statybą;
- prašymą leisti atlikti statinio konservavimo darbus;
- prašymą perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą;
- prašymą užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą;
- prašymą išduoti pažymą apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto;
- prašymą išduoti pažymą apie statinio nugriovimą;
- prašymą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą;
- pranešimą apie rangovo, pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą;
- prašymą pratęsti leidimo statyti naują / rekonstruoti statinį galiojimo terminą.

Šioje interneto svetainėje taip pat galima atlikti statybą leidžiančių, statybos užbaigimo ir  statybos sustabdymo dokumentų, kurie buvo išduoti naudojantis IS „Infostatyba“, paiešką, pranešti apie galbūt savavališkas statybas, rasti su prašymais privalomų pateikti dokumentų sąrašus.

2012 metais IS „Infostatyba“ priemonėmis apdorota 46530 prašymų, iš jų 16126 buvo pateikti elektroniniu būdu. IS „Infostatyba“ užregistruoti visų 60 savivaldybių darbuotojai. Šia informacine sistema naudojasi ne tik apie 350 savivaldybių specialistų, bet ir statinių projektus tikrinančios institucijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) tarnautojai. Per IS „Infostatyba“ statytojams išduotų statybą leidžiančių dokumentų skaičius išaugo nuo 8760 vnt. 2011 metais iki 16091 vnt. 2012 metais.

Ryški ir Inspekcijos per IS „Infostatyba“ išduotų statybos užbaigimo aktų skaičiaus dinamika atskirais 2012 metų ketvirčiais: jeigu per I ketvirtį buvo išduota 318 statybos užbaigimo aktų, tai per IV ketvirtį – jau 803.
Dauguma statytojų, besinaudojančių elektroniniais statybos dokumentais (statinių projektai, sąmatos ir kt.), internetu, pageidauja operatyviau tvarkyti visus statybai reikalingus dokumentus. Statytojai, kurie šiuo metu elektroniniu būdu tekia prašymus dėl su statyba susijusių dokumentų išdavimo, pageidauja, kad ir pati paslauga jiems būtų suteikta elektroniniu būdu. Todėl būtina pakelti IS „Infostatyba“ brandos lygį iki bendradarbiavimo lygio. Siekiant sudaryti galimybes fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems su statyba susijusią veiklą, gauti ne mažiau nei 14 bendradarbiavimo lygiu numatytų teikti elektroninių paslaugų, numatyta modernizuoti informacinę sistemą ir elektroninėms paslaugoms sudaryti būtiną informacinių technologijų infrastruktūrą.

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta lėšų IS „Infostatyba“ paslaugoms plėtoti iki bendradarbiavimo lygio. Informacinės sistemos vystymo projekto įgyvendinimo metu iki 2015 m. vasario mėn. numatoma sukurti ir naujas paslaugas: prisijungimo sąlygų poreikių pateikimo bei statytojų informavimo apie atestuotų asmenų, susijusių su statyba, veiklą.

Be to, planuojama užtikrinti modernizuojamos IS „Infostatyba“ sąsajas su kitų institucijų informacinėmis sistemomis, sukurti statytojų informavimo apie pateiktų prašymų nagrinėjimo būsenos pasikeitimą el. paštu, SMS žinute funkciją ir kt.

IS „Infostatyba“ nuolat tobulinama ir atnaujinama pagal besikeičiančius teisės aktus,  atsižvelgiant į sistemos tvarkytojų (savivaldybių administracijų, Inspekcijos specialistų), naudotojų (statinių projektus tikrinančių subjektų) ir prašymų pateikėjų pastebėjimus ir pageidavimus. Tuo užtikrinamas paslaugų funkcionalumas.

Pastebimas ir naudingas grįžtamasis ryšys. Realizavus įvairių teisės aktų reikalavimus IS „Infostatyba“, galima paprasčiau ir greičiau pastebėti jų trūkumus, numatyti kai kurių teisės aktų tobulinimą, taisymą. Taip pat daug paprasčiau atlikti Lietuvoje vykdomų statybos darbų masto apskaitą, duomenys yra patikimesni, o informacija apie išduotus statybą leidžiančius ir kitus dokumentus yra laisvai prieinama visuomenei internete.

Visi, kuriems tenka naudotis IS „Infostatyba“, netrukus pripažįsta šios informacinės sistemos naudą: duomenys nedubliuojami, naujų duomenų įvedimas kontroliuojamas, sumažėja žmogaus klaidos faktorius, duomenų tvarkymo sąnaudos, taupomas vartotojų laikas, iki minimumo sumažėja valstybės tarnautojų piktnaudžiavimas (korupcijos galimybės) ir kt. Prisijungti prie sistemos ir pateikti prašymą, o taip pat  stebėti prašymo nagrinėjimo eigą galima bet kuriuo patogiu laiku (pvz., sekmadienį,  bet kuriuo paros metu) be papildomų skambučių į savivaldybės administraciją, projektą tikrinančias institucijas, Inspekciją.

Primename, kad, asmuo, norėdamas naudotis IS „Infostatyba“ išorine svetaine, turi būti komercinių bankų internetinės bankininkystės sistemos vartotojas arba turėti asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo. Jungiantis prie šios svetainės, reikia autentifikuotis per Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt. Naudojantis elektroninėmis paslaugomis, prašymas ir kiti dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu (internetu), www.planuojustatyti.lt užpildant atitinkamus laukus, nurodytose vietose pridedami nustatyta tvarka suformuoti privalomi pateikti dokumentai. Pridedamas projektas turi būti pasirašytas projektą privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais. Projekto ir kitų dokumentų popierinio  varianto šiuo atveju savivaldybės administracijai pateikti nereikia.

Daugiau informacijos IS „Infostatyba“ naudotojams yra šios sistemos išorinės svetainės naudotojo vadove, vaizdo instrukcijose ir skiltyje „Pagalba“ interneto adresu www.planuojustatyti.lt.

Žymės: Statyba , infostatyba
Valstybės parama individualių namų renovacijai

Valstybės parama individualių namų renovacijai

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) paskelbė kvietimą teikti paraiškas gauti paramai atnaujinimo (modernizavimo) ir atsinaujinančių energijos išteklių diegimo projektams individualiuose namuose iš Klimato kaitos specialiosios...


Reali projektuotojo praktika: kaip statomas pasyvus namas?

Reali projektuotojo praktika: kaip statomas pasyvus namas?

Namo sienos ir stogas – „storai“ apšiltinti, teisingai sumontuoti geri langai, įrengta vėdinimo sistema ir geoterminis šildymas, – ar tai reiškia, kad namas yra pasyvus? Deja, ne. Pasyvus namas – tai energiją...


Construction partners - Išorės apdailos darbai

Construction partners - Išorės apdailos darbai

Akis jau bado nublukęs namo fasadas? Tikėtina, kad svarstote imtis šių darbų savo rankomis. Na, arba prašysite pažįstamo ar kokio kaimyno. Bėda, kad dauguma tų kaimynų ne mažiau susirūpinę ir savo namo fasadu… Nejau imtis darbų pačiam?


Apklausa: žmonėms labiausiai rūpi renovacijos kaštai

Apklausa: žmonėms labiausiai rūpi renovacijos kaštai

Apie šalyje vykdomą valstybinę Daugiabučių atnaujinimo programą, kaip rodo reprezentatyvi renovacijos aktualijoms skirta gyventojų apklausa, žino daugiau kaip 70 proc. gyventojų. Šią apklausą Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) užsakymu...


Karkasinių namų privalumai

Karkasinių namų privalumai

Karkasiniai namai gali būti gaminami naudojant medinį ar metalinį karkasą. Mediena –pigesnė, ekologiškesnė, lengvesnė. Tai klasikinis karkasinio namo variantas. Aišku metalas ilgaamžiškesnis, tačiau gali kilti keblumų tvirtinant apdailą....


Balkonų remontas

Balkonų remontas

Dauguma senamiesčio ir sovietinio laikotarpio statinių balkonų yra prastos būklės – visų pirma, dėl netinkamos statybos technologijos ir naudotų medžiagų. Balkonai dažnai yra netinkamai hidroizoliuoti, vanduo skverbiasi per betoną iki...


Energiškai efektyvus biurų kompleksas Stokholme

Energiškai efektyvus biurų kompleksas Stokholme

Įdomus kompleksinis pastato modernizavimo projektas įgyvendintas Stokholmo centre įsikūrusiame biurų pastate Sveavägen 44. Po rekonstrukcijos šis pastatas tapo energiškai efektyviu biurų, parduotuvių, viešbučių ir gyvenamojo būsto kompleksu....


Statyba ir apdaila: ką reikia apie tai žinoti?

Statyba ir apdaila: ką reikia apie tai žinoti?

Statyba ir apdaila – darbai, kuriuos reikia atlikti, jeigu norite gyventi gražiuose bei jaukiuose namuose. Šiems darbams atlikti geriausia kreiptis į profesionalus. Tik tada galima tikėtis gerų rezultatų, kurie nenuvils. Žinoma, yra žmonių,...


Lorensa, UAB
Lorensa, UAB

UAB "Lorensa" - tik patikrinti triukšmo valdymo sprendimai.

Statybos inovacija, UAB
Statybos inovacija, UAB

Namų statyba „nuo pamatų iki rakto“.
+370-659-60722

Bakūžė Lt, UAB
Bakūžė Lt, UAB

Karkasiniai ir skydiniai namai

ABM Statyba, UAB
ABM Statyba, UAB

Praktiškas ir taupus namas skaičiuojantiems pinigus!

Rimar Statyba, UAB
Rimar Statyba, UAB

Šiltinimo darbai

Sąžininga statyba, UAB
Sąžininga statyba, UAB

Statome įvairaus tipo namus: nuo pamatų iki sudėtingų inžinerinių sprendimų. Įrengiame vandentiekio, įvairias šildymo sistemas, klientui pageidaujant įrengiame ir išmanaus namo sistemas.

Salgesta, UAB
Salgesta, UAB

Patikima ir ilgalaikė partnerė statybų ir apdailos klausimais

Stukma, UAB
Stukma, UAB

Turime didžiulę patirtį įvairiose statybos sferose ir galime Jums padėti!

Griovėjai.eu
Griovėjai.eu

Griovimo darbai ir statybvietės paruošimas. Patikėkite darbus profesionalams.

Taupalda, UAB
Taupalda, UAB

Patikimas Jūsų statybų partneris.

Samatele.lt
Samatele.lt

Sąmatas rengia atestuoti savo srities specialistai, todėl sąmatų parengimo profesionalumą galime GARANTUOTI.

D. Bernardo statyba, UAB
D. Bernardo statyba, UAB

GRIOVIMO DARBŲ PROFESIONALAI Kokybiškai ir greitai atliekame griovimo darbus visoje Lietuvoje!

www.vegas.lt

www.vegas.lt

Aukščiausios kokybės čiužiniai Jūsų ramiam miegui.
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...
MDS terasos

MDS terasos

Terasų įrengimas, produktai terasai.