Lapkričio 30d. Antradienis

Savavališkos statybos įteisinimas kainuoja

2013 Kovo 15d.
Peržiūrų skaičius: 35000
Savavališkos statybos įteisinimas kainuoja

Šių metų pradžioje įsigaliojus Statybos įstatymo nuostatoms dėl įmokos už savavališkos statybos įteisinimą (Įmoka), Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (Inspekcija) gauna nemažai tiek statytojų, tiek ir statybą leidžiančius dokumentus (SLD) išduodančių savivaldybių administracijų prašymų paaiškinti, ar ir šiemet galima pasinaudoti galimybe įteisinti savavališkai statomą ar pastatytą statinį, kokiu atveju mokama Įmoka, kas ir kaip ją apskaičiuoja, kokia tvarka išduodamas SLD savavališkos statybos atveju.

Savavališkos statybos įteisinimo principai nuo š. m. sausio 1 d. nepasikeitė – tebegalioja 2010 m. Statybos įstatyme numatyta galimybė gauti SLD savavališkos statybos atveju. Asmuo, kuriam dėl statinio statybos surašytas savavališkos statybos aktas (Aktas) ir pateiktas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius (Reikalavimas), turi teisę parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti SLD. Taip pat lieka galioti principas, kad „gali būti tik tai, kas gali būti“. SLD gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba, tokia statyba yra galima pagal galiojančius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Tačiau dabar kartu su prašymu išduoti SLD ir prie jo pridedamais privalomaisiais dokumentais savivaldybės administracijai turi būti pateiktas ir dokumentas, patvirtinantis Įmokos sumokėjimą, bei Įmokos apskaičiavimo dydį pagrindžiantys dokumentai.

Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, Įmoka turi būti mokama tik tais atvejais, kai surašytas Aktas ir Reikalavimas. Įmokos dydis kinta priklausomai nuo savavališkai atliktų statybos darbų, įskaitant panaudotus statybos produktus, sąnaudų vertės. Ji nustatoma atliekant statinio ar statinio projekto ekspertizę pagal Akto surašymo metu galiojančius statybos darbų įkainius ir statybos produktų kainas. Ekspertizę atlieka atestuotos ekspertizės įmonės asmens, kuriam pateiktas Reikalavimas, iniciatyva ir lėšomis (šių įmonių sąrašas paskelbtas Statybos produkcijos sertifikavimo centro interneto svetainėje www.spsc.lt). Statybos įstatyme nustatyta tvarka statytojo apskaičiuotos ir sumokėtos Įmokos dydį patikrina (apskaičiuoja) savivaldybės administracija pagal statytojo pateiktą statinio ar statinio projekto ekspertizės aktą.

Statytojui kreipiantis į savivaldybės administraciją ir prašant išduoti SLD, ši turi įsitikinti, ar dėl prašyme nurodytų statinių nėra surašyti Aktai ir Reikalavimai. Reikalavimų paieška galima interneto adresu www.planuojustatyti.lt. Jei Aktas ir Reikalavimas yra surašyti, prie prašymo išduoti SLD privaloma pridėti atitinkamą dokumentą, patvirtinantį, kad Įmoka sumokėta, taip pat prašyme nurodyti „savavališka statyba“.

Savivaldybės administracija, įtarusi, kad statinys, dėl kurio prašoma išduoti SLD, galbūt statomas ar pastatytas savavališkai, tačiau neturėdama informacijos apie Akto ir Reikalavimo surašymą, negali reikalauti iš statytojo pateikti dokumentą, patvirtinantį Įmokos sumokėjimą, ir prašyme nurodyti „savavališka statyba“. Šiuo atveju projekto patikrinimo ir SLD išdavimo procedūros vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka, o apie galimą savavališką statybą informuojamas Inspekcijos teritorinis padalinys, tačiau tik tuomet, jei prašomas išduoti tokio statinio SLD negali būti išduotas.

Savivaldybės administracija, turinti informacijos, kad dėl prašyme išduoti SLD nurodyto statinio yra surašytas Aktas ir Reikalavimas, negali užregistruoti prašymo, jei nepateiktas dokumentas, patvirtinantis Įmokos sumokėjimą, ir prašyme nenurodyta „savavališka statyba“.

Nors savavališkos statybos įteisinimas kainuoja, vis dėlto vertėtų pasinaudoti šia įstatymo suteikta galimybe, nelaukiant, kol Inspekcija kreipsis į teismą dėl Reikalavimo nevykdymo.

www.vtpsi.lt


Apklausa: žmonėms labiausiai rūpi renovacijos kaštai

Apklausa: žmonėms labiausiai rūpi renovacijos kaštai

Apie šalyje vykdomą valstybinę Daugiabučių atnaujinimo programą, kaip rodo reprezentatyvi renovacijos aktualijoms skirta gyventojų apklausa, žino daugiau kaip 70 proc. gyventojų. Šią apklausą Būsto energijos taupymo agentūros (BETA) užsakymu...


Sėkmės paslaptis – kokybė ir patvarumas

Sėkmės paslaptis – kokybė ir patvarumas

Įrengiant vonios kambarį didžiausias dėmesys paprastai skiriamas madingiems plytelių raštams ar naujoviškai santechnikai, bet visa ko pagrindas – dailiai ir kokybiškai priklijuotos plytelės – kažkodėl pamirštamos. Juk niekas nepaneigs,...


Statybininkams už renovacijos broką – griežtos sankcijos

Statybininkams už renovacijos broką – griežtos sankcijos

„Nuolat kontroliuoti daugiabučius renovuojančių statybininkų darbą jau tapo kasdiene valstybinių statybos priežiūros inspektorių duona, bet geriausias prižiūrėtojas – pats užsakovas, t. y. namo butų savininkai, – sako aplinkos...


Surenkami skydai – naujas sprendinys renovacijai

Surenkami skydai – naujas sprendinys renovacijai

Izoliacinių sprendimų kompanija „Paroc“ kartu su Latvijos medienos perdirbėjais ir mokslininkais išbandė naują gaminį pastatų renovacijai – gamykloje surenkamus medinius skydus su akmens vatos užpildu viduje. Šis pilotinis...


Statybos valstybinis valdymas, statybos priežiūra

Statybos valstybinis valdymas, statybos priežiūra (1)

1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai: 1) apskrities lygiu – apskrities viršininko administracija; 2) valstybės lygiu – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės...


Statinio statybos rūšys

Statinio statybos rūšys

Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims. Reglamentas kartu yra statinio saugos ir paskirties...


Karkasinis namas EKOP – komfortui be rūpesčių

Karkasinis namas EKOP – komfortui be rūpesčių

Vieno aukšto karkasinis namas 3-4 asmenų šeimai, su terasa ir garažu. Patogus ir komfortiškas namo projektas su didele svetaine ir didelėmis vitrinomis, kurios sujungia svetainę su erdve terasa ir vaizdu į kiemą. Namas sudarytas iš dviejų zonų


Pratęstas valstybės papildomos paramos renovacijai teikimas

Pratęstas valstybės papildomos paramos renovacijai teikimas

Vyriausybė patikslino valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykles ir pratęsė papildomos paramos teikimą. Ligi šiol valstybė teikė 40 proc. paramą daugiabučiui modernizuoti. Ją sudarė įstatymo numatyta 15...

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...