Tikkuurila

Reikalauja nutraukti sutartis už daugiau kaip 48 mln. Lt

Reikalauja nutraukti sutartis už daugiau kaip 48 mln. Lt

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) paskelbė „Vilniaus energijos“ 2010 m. vykdytų viešųjų pirkimų patikrinimo ataskaitą.

Įstatymo pažeidimai nustatyti daugybėje pirkimų, tarp jų – ir pirkimuose, kuriuos laimėjo koncerno „Icor“ (buv. „Rubicon Group“) kompanijos. Tarp kitko, VPT nurodo, kad šilumininkų pirkimų planus savo parašu tvirtino „Vilniaus energijos“ prezidentas, „Icor“ akcininkas Linas Samuolis.

VPT reikalauja nutraukti devynias „Vilniaus energijos“ sutartis. Tarp šių sutarčių vykdytojų – „Icor“ kompanija „Axis Industries“, du bankai bei didžiausias šalies prekybos tinklas „Maxima“. Bendra šių sutarčių vertė – daugiau kaip 48 mln. Lt su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).

Planavo išleisti 32,67 mln. Lt, nutarė išleisti 42,35 mln.

VPT patikrino pirkimą, po kurio „Vilniaus energija“ su „Icor“ kompanija skelbiamų derybų būdu sudarė Šilumos mazgų valdymo, duomenų surinkimo ir perdavimo sistemos techninės priežiūros, remonto, nuotolinio duomenų nuskaitymo ir valdymo paslaugų sutartį. Čia VPT pastebi, kad šilumininkai beveik 10 mln. Lt viršijo išlaidų planą, patvirtintą L. Samuolio parašu.

VPT konstatuoja, kad „Vilniaus energijos“ prezidento patvirtintame 2010 m. viešųjų pirkimų plane šioms paslaugoms numatyta išleisti iki 27 mln. Lt be PVM. Su PVM – 32,67 mln. Lt. Tuo tarpu „Vilniaus energijos“ ir „Axis Industries“ trejiems metams sudarytos sutarties vertė – 35 mln. Lt be PVM (su PVM – 42,35 mln. Lt). VPT nuomone, su tokia kaina sutikusi „Vilniaus energijos“ Viešųjų pirkimų komisija „posėdžio metu nesvarstė klausimo, ar tiekėjo pasiūlyta kaina nėra per didelė ir priimtina“ bei neužtikrino, kad bus laikomasi įstatyme įtvirtinto principo „sudaryti pirkimo sutartį, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“.

Ir tai dar ne viskas. Didžiulės vertės sutartis, VPT specialistų vertinimu, sudaryta dirbtinai ribojant konkurenciją, ką esą įrodo ir faktas, jog pasiūlymą pateikė vienintelė kompanija – „Axis Industries“.

Tarp, VPT nuomone, konkurenciją ribojančių pirkimo nuostatų – reikalavimas, jog įmonės „nuotolinio valdymo bei duomenų surinkimo sistemos priežiūros ir duomenų perdavimo paslaugų apimtis per pastaruosius 3 finansinius metus turi būti ne mažesnė 1,2 mln. Lt be PVM“ ir kiti.

„Tarnybos nuomone, keliami aukščiau paminėti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai jungtinės veiklos partneriams bei atsakingam asmeniui dirbtinai apribojo jungtinės veiklos sutarties šalių galimybes laisvai veikti, t. y. patiems priimti sprendimus, susijusius su jų bendra veikla.

Tai pažeidžia Įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti pagrįsti ir 3 dalies nuostatą, kad tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais“, – teigiama VPT direktoriaus Žydrūno Plytniko pasirašytame dokumente.

Daugiau nei planuota „Vilniaus energija“ „Axis Industries“ atseikėjo ir sudariusi remonto paslaugų sutartį už 929,62 tūkst. Lt su PVM. Šiam pirkimui „Vilniaus energijos“ metiniame pirkimų plane buvo numatyta išleisti iki 665,5 tūkst. Lt.

Dar vienas „Axis Industries“ pasiūlymas, po kurio sudaryta elektros apskaitos kompiuterizuotos apskaitos sistemos įrengimo sutartis, VPT nuomone, turėjo būti atmestas. Mat „Icor“ kompanija „tikslindama duomenis apie savo kvalifikaciją, paaiškino, kad darbų atlikimui pasitelks UAB „Energetikos linijos“, kuri pasiūlyme nebuvo nurodyta“, o tai, VPT vertinimu, „turėjo būti vertinama kaip šio pasiūlymo pakeitimas, o pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes tiekėjas neatitiko jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų“.

Sutarties reikalavimas – įdarbinti konkrečius žmones

VPT rado keistų reikalavimų ir „Vilniaus energijos“ elektros įrenginių techninio aptarnavimo ir remonto darbų pirkimas, taip pat vykdytas skelbiamų derybų būdu. Preliminari sutartis už 19,36 mln. Lt su PVM sudaryta su kita „Icor“ kompanija „Axis Power“.

Tarp VPT užkliuvusių „Vilniaus energijos“ taikytų atrankos kriterijų – ir reikalavimas įdarbinti konkrečius žmones.

„VPT skelbiamų derybų sąlygų 12 punkto reikalavimas, jog „Tiekėjas privalės priimti į darbą savo įmonėje visus to pageidavusius asmenis, kurie šio pirkimo paskelbimo dieną pagal darbo sutartis dirba UAB „Vilniaus energija“ elektros įrenginių remonto tarnyboje, ir kurie bus atleisti iš darbo UAB „Vilniaus energija“ po sutarties su tiekėju sudarymo. Nurodytų asmenų įdarbinimo ir darbo tiekėjo įmonėje sąlygos negalės būti blogesnės, nei tų asmenų turėtos sąlygos iki atleidimo iš UAB „Vilniaus energija“, Įstatymo požiūriu yra neracionalus, riboja konkurenciją, padidina tiekėjų siūlomas kainas. Perkančioji organizacija neturi savo atleidžiamų darbuotojų (viso 24) įdarbinimo naštą perkelti tiekėjui, nes tokiu atveju pirkimas praranda patrauklumą, o dėl sumažėjusios konkurencijos perkančiajai organizacijai gali būti siūlomos nepalankios sąlygos ir neužtikrintas Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžtas pirkimų tikslas. Šis reikalavimas galėjo lemti, kad pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, nors pirkimu (…) domėjosi 5 tiekėjai“, – konstatuoja VPT.

Sutartis su „Maxima“ – neskelbiamų derybų būdu

VPT patikrino ir keletą neskelbiamų derybų būdu „Vilniaus energijos“ vykdytų viešųjų pirkimų. Ž. Plytniko vadovaujamos tarnybos nuomone, šilumininkai nepagrįstai tokiu būdu, kviesdami tik vieną tiekėją, sudarė įmokų surinkimo paslaugų sutartis su prekybos tinklu „Maxima“ (180 tūkst. Lt be PVM trejų metų laikotarpiui), Grigiškių kredito unija (10 tūkst. Lt), loterijos „Perlas“ terminalus valdančia įmone „Perlo paslaugos“ (15 tūkst. Lt), DNB banku (45 tūkst. Lt) ir „Citadele“ banku (80 tūkst. Lt).

„Pirkimų protokoluose nurodyta, kad pirkimo būdas grindžiamas supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 41.5 arba 78.4 punktu, t. y. dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti reikalingas paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos“, – šilumininkų motyvus šias paslaugas pirkti neskelbiamų derybų būdu perteikia VPT.

Tačiau viešųjų pirkimų prievaizdai nematė jokios būtinybės šiuos pirkimus vykdyti be konkurso. Mat „protokoluose nenurodytos aplinkybės, įrodančios, kad tik išimtinai vienintelis tiekėjas, su kuriuo sudaryta įmokų surinkimo paslaugų sutartis, gali teikti ir turi išimtinę teisę teikti tokias paslaugas, tuo labiau, kad 2011 metais perkančioji organizacija sudarė 3 įmokų surinkimo sutartis (…), o pagal 2011 m. pirkimų planus, ketina sudaryti dar ne mažiau kaip 8 analogiškas sutartis“.

Pinigai žiniasklaidai – pažeidžiant įstatymą

VPT užkliuvo ir dvi informacinės-reklaminės medžiagos spausdinimo sutartys, sudarytos su bendrovėmis „Respublikos“ leidiniai“ bei „Diena Media News“. Pirmoji – tai leidėjo Vito Tomkaus „Respublikos“ leidinių grupė. Antroji valdo dienraščius „Vilniaus diena“, „Kauno diena“ ir „Klaipėda“ bei portalus diena.lt, kaunodiena.lt ir kl.lt. VPT pateikiamais duomenimis, „Diena Media News“ sumokėta beveik 134,7 tūkst. Lt, „Respublikos“ leidiniams“ – daugiau kaip 239,8 tūkst. Lt.

Pirmiausiai VPT konstatuoja, kad šie pirkimai turėjo būti skelbiami, o ne vykdomi neskelbiamų derybų būdu.

Rasta ir kitų pažeidimų. „Diena Media News“ atveju, VPT pastebi, kad žiniasklaidos bendrovei suteikta teisė vienašališkai keisti paslaugų įkainius jau po sutarties sudarymo.

„Sudarytos sutarties Nr. 256 su UAB „Diena Media News“ 1.9 punkto nuostata, kad „Sutarties galiojimo metu praėjus ne mažiau kaip 30 dienų po Sutarties pasirašymo kainos gali būti keičiamos vienašališkai Vykdytojo iniciatyva“ pažeidžia Įstatymo ( redakcija nuo 2008-09-15) 18 straipsnio 8 dalies nuostatą, kad „pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas“, – rašoma VPT išvadose.

„Respublikos“ leidinių“ atveju, VPT nuomone, įstatymui prieštarauja sutarties punktas, nustatantis, jog „sutartis keičiama ar nutraukiama tik abiejų šalių pasirašytu ir antspaudais patvirtintu susitarimu“.

Negana to, pirkimų sutartyse VPT rado punktus, kurie iš tiesų neegzistuoja. „Sutarties Nr. 256 su UAB „Diena Media News“ 3.5 punkte nurodyta, kad „Sutarties 3.3 ir 3.4 punktuose nurodytos nuolaidos (išskyrus Sutarties 3.4.1 ir 3.4.2 punktuose nurodytas nuolaidas)<…>“, tačiau minėtoje sutartyje nėra punktų Nr. 3.4; Nr. 3.4.1 ir Nr. 3.4.2. (…) Sudarytos sutarties Nr. 293 su UAB „Respublikos“ leidiniai“ 3.4 punkte nustatyta, kad „Užsakovas, pavėlavęs apmokėti 2.4 punkte<…>“, tačiau minėtoje sutartyje nėra punkto Nr. 2.4“, – pažymi VPT.

Reikalauja nutraukti 9 sutartis

Savo sprendimą grįsdama aptiktais įstatymo pažeidimais, VPT reikalauja nutraukti devynias tebevykdomas „Vilniaus energijos“ sutartis.

Reikalaujama nutraukti sutartis su „Axis Industries“ už 42,35 mln. ir 729 tūkst. Lt, automobilių nuomos sutartis su bendrove „Gelsva“ už 5,27 mln. Lt, o taip pat – skolininkų administravimo informacinės sistemos sutartis su bendrove „Creditinfo Lietuva“ už 161 tūkst. Lt su PVM bei jau minėtas įmokų surinkimo paslaugų sutartis su „Maxima“, Grigiškių kredito unija, „Perlo paslaugomis“ bei DNB ir „Citadele“ bankais.

Tai jau nebe pirmas kartas, kai VPT reikalauja nutraukti „Vilniaus energijos“ sudarytas sutartis. Kol kas didžiausia VPT užkliuvusi sutartis sudaryta su ta pačia „Icor“ kompanija „Axis Industries“, jos vertė – 172,5 mln. Lt. Tačiau šilumininkai su VPT išvadomis nesutinka ir savo tiesą žada įrodyti teisme.

TAIP PAT SKAITYKITE

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu