Anza

Parengti aplinkosauginiai reikalavimai saulės elektrinėms paspartins jų įrengimą nedarant žalos aplinkai

Parengti aplinkosauginiai reikalavimai saulės elektrinėms paspartins jų įrengimą nedarant žalos aplinkai

Aplinkos ministerija parengė Aplinkosauginius reikalavimus planuojant, statant ir eksploatuojant saulės šviesos energijos elektrines ir kviečia gyventojus, socialinius partnerius, suinteresuotų asociacijų, organizacijų, įmonių atstovus, ekspertus, mokslo ir studijų institucijas su jais susipažinti. 

Šie reikalavimai bus privalomi planuojant, statant ir eksploatuojant didesnes kaip 100 kW saulės šviesos energijos elektrines, bet visais atvejais netaikomi elektrinėms įrengiamoms ar įrengtoms ant pastatų ar statinių. 

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatyta, kad saulės šviesos energijos elektrinių statybai planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą (PAV) privaloma atlikti tik tai atvejais, kai šios veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir kai atitinkama saugomų teritorijų institucija nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. Kitais atvejais neatliekama nei atranka dėl PAV, nei PAV. 

Standartizuotų aplinkosauginių reikalavimų nustatymas leis paspartinti saulės šviesos energijos elektrinių plėtrą, nedarant žalos aplinkai ir gyventojams, skatins pasirinkti aplinkai palankesnes technologijas. 

Jie leis užtikrinti spartesnį atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų diegimą ir panaikinti Lietuvos, kaip ir kitų ES valstybių, priklausomybę nuo  rusiško iškastinio kuro, tačiau tuo pačiu užtikrinti ir aplinkos apsaugą. 

Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros tęsdavosi nuo 24 iki 191 kalendorinės dienos, priklausomai nuo pateiktų dokumentų kokybės ir laiko, kurio reikėjo veiklos organizatoriams ar PAV dokumentų rengėjams pataisyti dokumentus pagal gautas pastabas.  

Naujos teisės aktų nuostatos vidutiniškai 2 mėnesiais paspartins saulės šviesos energijos elektrinių statybos projektų įgyvendinimą. 

Šiuo teisės aktu įgyvendinamos Energetikos ministerijos parengto ir Seimo priimto „Proveržio paketo“ nuostatos.  

Kartu bus įgyvendinta 2022 m. gegužės 18 d. Europos Komisijos rekomendacija dėl greitesnio leidimų atsinaujinančiųjų išteklių energijos projektams išdavimo procedūrų ir palankesnių sąlygų elektros energijos pirkimo sutartims bei komunikatas  „ES saulės energetikos strategija“. 

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, per 2022 m. Lietuvoje inicijuotos 22 atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo bendrai 1549,49 MW instaliuotos galios saulės šviesos energijos elektrinių statybai. Priimta 18 atrankos išvadų, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.  

Daugiausiai saulės šviesos energijos elektrinių  planuojama statyti Kauno ir Utenos regionų teritorijose – atitinkamai 6 ir 4, Klaipėdos regione – 3, Vilniaus ir Panevėžio – po 2, Telšių, Šiaulių, Marijampolės ir Alytaus regionuose po 1. Saulės šviesos energijos elektrinių įrengtoji galia siekia nuo 4 iki 400 MW, daugiausiai apie 100 MW. 

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki rugsėjo 14 d., Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). 

Kiti temos straipsniai

Ruukki
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu