Ekoklima

Lietuvos kaimų bendruomenės kyla į kovą prieš vėjo jėgaines

Lietuvos kaimų bendruomenės kyla į kovą prieš vėjo jėgaines

Pasak netoli jėgainių gyvenančių žmonių, besisukantys vėjo jėgainių sparnai iš tiesų smarkiai ošia. Dėl galimo neigiamo poveikio sveikatai kaimų gyventojai nebenori kaimynystėje turėti vėjų jėgainių. Pavyzdžiui, Lumpėnų bendruomenei didelį rūpestį kelia planuojamas statyti vėjo jėgainių parkas šios seniūnijos teritorijoje. Savo nepasitenkinimą lumpėniškiai išsakė Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo atskaitos svarstyme rugpjūčio mėnesį.

Nuogąstavimus jie taip pat išsakė Lumpėnuose apsilankiusiems politikams, Seimo nariams, suradę bendraminčių drauge parengė kreipimąsi dėl pažeidžiamų savo teisių, kurį adresavo Lietuvos Respublikos Prezidentei

D. Grybauskaitei, Seimui, jo komitetams, LR Vyriausybei, suinteresuotoms ministerijoms, savivaldybių vadovams.
Bendruomenės vienijasi

Rugpjūtį Lumpėnuose vykusiame Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo atskaitos svarstyme dalyvavo kaimyninio Tauragės r. Griežpelkių kaimo bendruomenės atstovai. Jie ne tik atvyko palaikyti lumpėniškių, bet ir papasakojo, kaip jau gyvena turėdami šalia besisukančias vėjo jėgaines. Išsakyti įspūdžiai buvo ne vėjo jėgainių statytojų naudai. Netoli šių įrenginių gyvenantys žmonės sakė, kad, nežiūrint statytojų ir projektuotojų patikinimų, jog gyvenimo sąlygos nepablogės, yra padidėjęs triukšmas, šešėliavimas (mirgėjimas dėl besisukančių jėgainės sparnų), atsiradusios sveikatos problemos bei kiti, anot kalbėtųjų, nuo šių įrenginių veikimo prasidėję negerumai.

Matyt, todėl ir kilo mintis vienytis, jog bendromis jėgomis būtų lengviau rasti teisinių, moralinių bei kitokių argumentų, kad tokios vėjo jėgainės šalia gyvenviečių ar pavienių sodybų neturėtų nebūtų statomos. Jau minėtą bendrą kreipimąsi spalio 12 dieną pasirašė Tauragės rajono Griežpelkių, Lauksargių, Kęsčių „Elbentos“, Pagėgių, Lumpėnų, Klaipėdos rajono Ežaičių, Gedminų bendruomenių pirmininkai. Prie jų jungiasi ir Šilutės rajono Vilkyčių bendruomenė.
Pagrindiniai reikalavimai

Kreipimesi išsakyti reikalavimai, kurie turėtų lemti, dėl kokių priežasčių turėtų būti nestatomos vėjo jėgainės. Siūloma paskelbti moratoriumą vėjo energetikos plėtrai, sustabdyti visų vėjo elektrinių statybą, kol nebus įvertintas poveikis šalies ekonomikai, energetikai, aplinkai. Be to, siūloma, kuo skubiau pataisyti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą ir kitus su juo susijusius teisės aktus. Kreipimosi rengėjų nuomone, energijos gamybos prioritetu turėtų būti biokuras – medienos atliekos bei šiaudai, kurių Lietuvoje yra pakankamai.

Taip pat siūloma atšaukti esamas bei įteisinti naujas žmonių sveikatai
nuo neigiamo poveikio apsaugančias triukšmo normas. Kreipimesi sakoma, kad vėjo jėgainės statomos „ramiose, tyliose kaimo teritorijose, su labai žemu apie 20-30 dB ir dar žemesniu triukšmo lygiu, todėl 45dBA leidžiamas nakties triukšmas, šimtą ir daugiau kartų viršijantis foninį, yra visiškai nepriimtinas“. „Be to vėjo jėgainių skleidžiamo triukšmo spektre vyrauja erzinantys žemi dažniai ir infragarsas, todėl taikant, kaip numatyta „A“ triukšmo matavimo metodą, yra neįvertinami didžiausią poveikį turintys žemi dažniai“. Todėl siūloma pritaikyti Prancūzijos, Australijos, Švedijos ir kitų valstybių patirtį, atsižvelgiant į nakties triukšmo ribą. O taip pat įvedant žemų dažnių pataisą.

Nustatant sanitarines apsaugos zonas vėjo jėgainėms, taikyti Anglijos patirtį, kai nustatomas ne mažesnis nei 3 km atstumas nuo vėjo jėgainės iki gyvenamo namo.

O taip pat siūloma pritaikyti pažangią kitų šalių patirtį, įpareigoti vėjo jėgaines statančius fizinius ar juridinius asmenis, pilnai kompensuoti „aplinkinių žemių savininkams ir gyventojams visus turto nuvertėjimo nuostolius dėl vizualinės, laukfizinės, elektromagnetinės taršos atsiradusios pastačius vėjo elektrines“.

Šio kreipimosi autoriai tikisi, kad valstybė, dažnai esant netobuliems įstatymams, nepaliks jų vienų prieš vėjų jėgainių statytojų norą kuo daugiau jų pastatyti, neatsižvelgiant į šalia gyvenančių žmonių gyvenimo būdą, krašto tradicijas nei nuomonę.

TAIP PAT SKAITYKITE

Jung Lietuva
Moderni izoliacija
GF bankas

Gfbankas.lt

GF BANKAS paskolos internetu!

Baltparma

Baltparma.lt

Baltparma - blokeliai ir kitos statybinės medžiagos

Ruukki Products AS

Ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai

Deinavos baldai

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu