Lapkričio 30d. Antradienis

Statybos valstybinis valdymas, statybos priežiūra

Peržiūrų skaičius: 39936
Statybos valstybinis valdymas, statybos priežiūra

1. Statybos valstybinę priežiūrą atlieka šie viešojo administravimo subjektai:
1) apskrities lygiu – apskrities viršininko administracija;
2) valstybės lygiu – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos.
2. Branduolinės energetikos objektų statybos valstybinė priežiūra atliekama Branduolinės energijos įstatymo nustatyta tvarka.
3. Apskrities viršininko administracija pagal šio straipsnio 4, 5, 6 dalis atlieka visų statinių statybos valstybinę priežiūrą.
4. Apskrities viršininko administracija privalo tikrinti:
1) ar statinio statyba vykdoma pagal išduotą statybos leidimą ir ar statomas statinys atitinka šiame leidime nurodytus pagrindinius statinio techninius rodiklius bei statinio naudojimo paskirtį. Kai statomas nesudėtingas statinys ir leidimas neprivalomas, tikrinama, ar statinio statyba vykdoma turint šiam atvejui normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus dokumentus;
2) ar statinio statyba bei griovimas nepažeidžia: žemės sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo kitais pagrindais reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų; teritorijų planavimo dokumentų (kai jie privalomi); trečiųjų asmenų pagrįstų interesų; statinio projektavimo sąlygų sąvado;
3) ar statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai atitinka šio Įstatymo ir Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytus atestavimo kvalifikacinius reikalavimus;
4) ar atliekama statinio statybos techninė priežiūra ir statinio projekto vykdymo priežiūra (kai jos privalomos) ir ar rangovas (kai statyba vykdoma rangos būdu) laikosi šių priežiūrų vadovų į statybos darbų žurnalą įrašytų reikalavimų; ar statybos darbų vykdymo dokumentai atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus reikalavimus;
5) ar statinio laikančiosios konstrukcijos statomos ir montuojamos iš statybos produktų, turinčių atitikties dokumentus.
5. Apskrities viršininko administracijos atstovas dalyvauja statinį pripažįstant tinkamu naudoti.
6. Apskrities viršininko administracijos įgalioti pareigūnai pagal šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nustatytą kompetenciją turi teisę:
1) sustabdyti statinio statybą ir kreiptis į teismą šio Įstatymo 33 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais atvejais;
2) kai tai susiję su pareigomis, netrukdomi patekti į statybvietes, statomus, rekonstruojamus, remontuojamus ar griaunamus statinius, juose esančius butus ir reikalauti iš statybos dalyvių pateikti visus statybos dokumentus;
3) Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas arba teikti administracinių teisės pažeidimų bylas teismui;
4) Civilinio kodekso nustatytais atvejais kreiptis į teismą dėl civilinių bylų iškėlimo, kad būtų atlyginta valstybei padaryta žala dėl įstatymų nuostatų, kitų teisės aktų ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų pažeidimo;
5) atstovauti teisme institucijai pagal įgaliojimą;
6) reikalauti iš statytojo (užsakovo) ir rangovo pašalinti statinio projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų pažeidimų padarinius;
7) tikrinti, ar statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo veikla atitinka įstatymus, kitus teisės aktus bei normatyvinius statybos techninius dokumentus ir, jeigu yra pažeidimų, – taikyti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas poveikio priemones;
8) reikalauti ir gauti iš statybos dalyvių rašytinius ir žodinius paaiškinimus, dokumentų nuorašus ir kitą informaciją apie jų veiklą statyboje;
9) kreiptis į policiją, kai statybos dalyviai neleidžia statybos valstybinės priežiūros pareigūnams atlikti tarnybinių funkcijų;
10) sustabdyti savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) neteisėtai išduoto statybos leidimo galiojimą nuo prašymo (pareiškimo) dėl šio leidimo panaikinimo pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo.
7. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Vyriausybės įgaliotos institucijos, vadovaudamasi šio straipsnio 6 dalyje nurodytomis teisėmis, atlieka šią statybos valstybinę priežiūrą:
1) metodiškai vadovauja apskrities viršininko administracijos tarnybai, atliekančiai statybos valstybinę priežiūrą, tikrina, ar ši priežiūra atitinka šį Įstatymą ir kitus statybą reglamentuojančius teisės aktus, ir patikrinimo išvadas teikia apskrities viršininkui;
2) pagal šio straipsnio 4 dalies reikalavimus atrankos būdu tikrina bet kurio Lietuvos Respublikoje statomo statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių subjektų ir statybos dalyvių veiklą, viešai skelbia tikrinimo išvadas ir rekomendacijas pašalinti nustatytus pažeidimus bei trūkumus (jei jų yra);
3) atrankos būdu tikrina, ar statinių projektai ir ekspertizės įmonių atliktos statinių ekspertizės atitinka normatyvinius statybos techninius dokumentus;
4) sustabdo apskrities viršininko administracijos neteisėtai išduoto statybos leidimo galiojimą nuo prašymo (pareiškimo) dėl šio leidimo panaikinimo pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo.
8. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnai, be Valstybės tarnybos įstatymo nustatyto atestavimo, privalo būti atestuoti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (patikrinama, ar jie yra susipažinę su šiuo Įstatymu ir kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais).
9. Statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų vykdymo valstybinę priežiūrą:
1) nustato (pagal kompetenciją) šio Įstatymo 2 straipsnio 32 dalyje nurodytas statinio projektavimo sąlygas ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi vykdant statybą;
2) nustatyta tvarka dalyvauja atliekant statinio projekto ekspertizę, statinį pripažįstant tinkamu naudoti.
10. Statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją atlieka apskričių viršininkai ir Vyriausybės įgaliota institucija.
11. Statybinių inžinerinių geologinių, geotechninių ir kitų šios srities tyrimų valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos geologijos tarnyba.
12. Statybos valstybinės priežiūros tvarką nustato Vyriausybė.
13. Viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, pareigūnai už šiame straipsnyje nustatytos statybos valstybinės priežiūros tvarkos pažeidimus atsako pagal Viešojo administravimo įstatymą.


Pirmas reidas: statybos ir darbo inspektoriai pradėjo renovacijos patikrinimus

Pirmas reidas: statybos ir darbo inspektoriai pradėjo renovacijos patikrinimus

Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) ir Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pradėjo bendrus renovuojamų namų patikrinimus. Sausio 4 d. abiejų įstaigų inspektoriai patikrino du renovuojamus namus Vilniuje, Rinktinės gatvėje.


Ką reikia žinoti prieš perkant nekilnojamąjį turtą?

Ką reikia žinoti prieš perkant nekilnojamąjį turtą?

Nekilnojamasis turtas laikomas viena vertingiausių nuosavybių, kokią asmuo tik gali nusipirkti per savo gyvenimą. Tačiau šis sprendimas sukelia daug abejonių, sunkių pasirinkimų. O kokia turi būti teisinga pirkimo sutartis, ką apsimoka pirkti,...


Rado sprendimą, kad per karščius namuose netektų kaisti

Rado sprendimą, kad per karščius namuose netektų kaisti

Vieno iš Akmenės daugiabučių gyventojai ilgus metus ne tik nekantraudami laukė šildymo sezono pradžios, bet jam jau prasidėjus rasdavo savo butų kampuose į ledą sušalusio vandens, kuris skverbdavosi į patalpas per nesandarias sienų siūles....


Už gero statybos techninio prižiūrėtojo – kaip už mūro

Už gero statybos techninio prižiūrėtojo – kaip už mūro

Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamentas pastaruoju metu gauna nemažai paklausimų apie statybos techninę priežiūrą. Gyventojai, ypač renovuojamų daugiabučių namų butų savininkai, nori būti tikri, kad statybos darbai bus atliekami...


Kelių tiesimas. Kuo gali pasitarnauti nanotechnologijos?

Kelių tiesimas. Kuo gali pasitarnauti nanotechnologijos?

Kelių tiesimas – būtinas darbas, nes keliai leidžia nuvykti iš taško A į tašką B. Keliai – pagrindinis susisiekimo sausuma būdas. Todėl kelininkų darbus yra labai svarbus, sunkus, reikalingas. Jie tiesia, remontuoja kelius ir kt. Šiame...


Statybos inspektorių akiratyje – kiekvienas atnaujinamas pastatas

Statybos inspektorių akiratyje – kiekvienas atnaujinamas pastatas

Š. m. sausį renovacijos darbai, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) duomenimis, vyko 375 modernizuojamuose daugiabučiuose. Daugumą šių namų statybos priežiūros inspektoriai jau patikrino...


Valstybės parama individualių namų renovacijai

Valstybės parama individualių namų renovacijai

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) paskelbė kvietimą teikti paraiškas gauti paramai atnaujinimo (modernizavimo) ir atsinaujinančių energijos išteklių diegimo projektams individualiuose namuose iš Klimato kaitos specialiosios...


Statybos priežiūra, projekto valdymas

Statybos priežiūra, projekto valdymas

Statant komercinį pastatą daug problemų gali kilti dėl rangovo atliekamų darbų: jie gali būti vilkinami, atsirasti įvairių statybos defektų... Tokiais atvejais būsimiems tarpusavio nesutarimams patartina užbėgti už akių sudarant sutartį.

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...