Gruodžio 3d. Penktadienis

Skiepijimas. Kaip skiepyti vaismedžius

Peržiūrų skaičius: 19950
Skiepijimas. Kaip skiepyti vaismedžius

Skiepijimas, vieno augalo (įskiepio) šakutės (ūglio) arba pumpuro (akutės) per­kėlimas į kitą augalą — poskiepį. Skiepijant poskiepio ir įskiepio brazdo audiniai glau­džiai suspaudžiami. Jie visiškai suauga, su­daro vieną augalo organizmą su vyraujan­čiomis įskiepio savybėmis. Dažniausiai skiepi­jamos vaisinių, uoginių ir dekoratyvinių augalų veislės.

Poskiepiai auginami iš sveikų, šalčiams atsparių laukinių arba kultūrinių augalų sėklų. Obelims geriausiai tinka miškinės obels, paprastojo antaninio sėkliniai poskie­piai (sėjinukai), kriaušėms — miškinės kriau­šės, svarainio ir puslaukinių kriaušių, sly­voms —kaukazinės slyvos, vyšnioms — vie­tinės rūgščiosios vyšnios sėjinukai.

Daugiausia skiepijama akiavimu, t.y. pum­puru (akute). Tas būdas labai paprastas, spartus, taip skiepijami įskiepiai geriausiai prigyja, sunaudojama mažiau skiepų. Akiuojama liepos—rugpjūčio mėnesiais (miegan­čiąja akute) arba balandžio—gegužės mėne­siais (sprogstančiąja akute). Nuo norimos veislės prisipjaunama šiųmečių ūgliukų (ne trumpesnių kaip 20 cm), nukarpomi jų lapai, paliekant nedidelius kotelius, paskui aštriu akiavimo peiliu išpjaunamas pumpuras su 4— 5 cm ilgio skydeliu. Poskiepyje padaromas T raidės pavidalo pjūvis. Skydelis užkiša­mas po žieve  ir aprišamas polichlorviniline, polietilenine plėvele arba plaušais. Galima akiuoti ir priglaudimu. Tuomet po­skiepyje išpjaunamas skydelis, nupjaunant žievę ir truputį medienos. Toks pat skydelis atpjaunamas nuo įskiepio ir priglaudžiamas prie poskiepio. Aprišama plėvele panašiai kaip pirmuoju būdu, tik akutę geriau pa­slėpti po plėvele. Po 12—14 dienų akutė atrišama. Patartina akiuoti 1—2 metų sėjinukus, kai kamieno skersmuo prie dirvos paviršiaus yra 10—15 mm. Vasarą įakiavus, akutės dažniausiai sprogsta pavasarį. Jei akiuojama  pavasarį,  pumpurai  sprogsta  tąpačią vasarą (įskiepiai rengiami žiemą). Akiuojant vėliau (rugsėjo pradžioje), svarbu, kad po akiavimo būtų bent 12 šiltų dienų, per kurias skiepijimo vieta spėtų suaugti, laidavus rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje, akutė visuomet užrišama ir palieka­ma per žiemą. Ji atrišama pavasarį, prieš vegetacijos pradžią. Kai įakiuojama anksti ir akutė sprogsta tais pačiais metais, reikia šalinti poskiepio atžalas. Kai įakiuojama ne anksčiau kaip liepos 15 dieną, poskiepis virš akiavimo vietos išpjaunamas pavasarį, prieš pumpurų sprogimą. Geriau prigyja įakiavus be medienos (išlupus medieną), bet taip akiuoti sudėtingiau. Šitaip akiuojami tik sun­kiau prigyjantys augalai, pvz., rožės.

Dažnai skiepijama (balandžio, gegužės mėnesį) ir ūglių sudūrimu, kai poskiepis ir įskiepis būna maždaug vienodo storio. Jie nudrožiami kyliu. Pjūviai daromi maž­daug 3 cm ilgio. Poskiepis su įskiepiu su­glaudžiamas ir aprišamas plėvele. Sodo tepa­lu užtepama įskiepio viršūnė. Lengviau ap­rišti, kai skiepijama pagerintu sudūrimu (2 pav.). Papildomai poskiepyje ir įskiepyje padaromi liežuvėliai, kuriuos sujungus, po­skiepis su įskiepiu gerai laikosi.

Požieviniu būdu patogu skiepyti pavasarį, kai pradeda sprogti pumpurai, o žievė gerai lupasi. Skuduru nuvalytas poskiepis nupjau­namas arba nukerpamas, žaizda aplyginama skiepijimo peiliu. Skiepijimo vietoje išilgai perpjaunama žievė, ir jos vieno šono viršutinė dalis šiek tiek atlupama. Imamas įskiepis su 2—3 pumpurais, viršūnė patrumpinama iki viršutinio pumpuro. Apatinė įskiepio da­lis nupjaunama kyliu lygia plokštuma. Apati­nis pumpuras paliekamas antroje įskiepio pusėje ties pjūvio viduriu. Kylio vienas šo­nas, kuris glausis prie neatluptos žievės, nu­lyginamas tiesiu pjūviu. Taip paruoštas įskie­pis kylio smaigaliu užkišamas už atluptos žievės. Įskiepį stumiant, žievė atsilupa tiek, kiek reikia. įskiepis įkišamas taip, kad pjū­vio penktadalis liktų nepakištas po žieve. Tada poskiepis ir įskiepis aprišami plėvele, o likusios plikos žaizdos aptepamos sodo te­palu. Už žievės užkištas įskiepio pumpuras turėtų likti neaprištas ir neužteptas, kad galė­tų laisvai sprogti. Kai poskiepis iki 2 cm skersmens, už žievės kišamas vienas įskiepis, kai storesnis — daugiau. Geriau skiepyti priešpriešiais 2 įskiepius. Paaugę ūgliai su­glaudžiami, prieš tai suglaudimo vietoje nu-drožus ūglių žievę ir šiek tiek medienos. Ūgliams šonais suaugus, paliekama 1 viršūnė. Prie įskiepytos šakos galo pririšamas paga­liukas, ilgesnis už įskiepį, kad pastarojo nenulaužtų nutūpę paukščiai ar vėjas.

Pavasarį, kol žievė dar neatsilupa, ga­lima skiepyti šoniniu įpjovimu. Nuo poskiepio nupjaunamos viršutinės šakos, paliekamas stuobrelis ir viena kita šakelė. Stuobrelio šone padaromas įstrižas, į šakelės vidų gilėjantis įpjovimas. Įskiepio (su 2—3 pumpurais) storgalis nudrožiamas kyliu iš abiejų pusių ir įkišamas už poskiepio įpjovos taip, kad brazdas liestųsi kuo didesniu paviršiumi. Žaizda aprišama ir aptepama sodo tepalu. Skiepui prigijus, stuobrelio atžalos nupjauna­mos, o stuobrelis išpjaunamas po metų.

Kiti skiepijimo būdai pagrįsti tais pačiais principais, kaip ir aprašytieji: įskiepio ir poskiepio brazdas turi glaustis kuo didesniu paviršiumi, kad paskiepijus į žaizdas nepa­tektų nei oro, nei drėgmės.

Skiepai prigyja, kai poskiepiai būna veš­lūs, įskiepiai gerai išlaikyti, jų akutės arba pumpurai subrendę, dirbama švariai, greitai ir aštriu peiliu. Nepatartina skiepyti, kai oras labai sausas arba lyja. Tinkamiausi skiepiji­mui pumpurai arba akutės yra skiepūglio vidurinėje dalyje. Geriausi skiepūgliai būna išaugę vainikų išorėje. Akiavimui skiepūglius geriausiai rengti prieš pat akiuojant, o pa­vasariniam skiepijimui — žiemos pradžioje. Rudenį arba žiemos pradžioje prisipjauti ūgliai laikomi sniege, šaldytuve arba rūsyje, susukti į drėgną popierių ir polietileno maišelį.

Perskiepijimas. Vaismedžiai dažniausiai perskiepijami, kai norima turėti kitą veislę arba auginti lepesnes, bet vertingais vaisiais veisles. Abiem atvejais dažniau perskiepija-mos obelys ir kriaušės, rečiau — kaulavaisiai. Į 1 vaismedį galima įskiepyti kelias veisles. Jei skiepijamos ne vienodo augumo veislės, tai augesnes reikėtų skiepyti į vainiko apatines šakas, mažiau augias — į viršutines. Perskie-pijant tik dalį vaismedžio, geriau skiepyti viršutines ir statesnes šakas. Perskiepytini vaismedžiai gali būti bet kurio amžiaus. Seni vaismedžiai perskiepijami į jų jaunas šakas. Perskiepijimui patartina parinkti panašaus nokimo veisles — vasarines perskiepyti vasa­rinėmis ar rudeninėmis, žiemines — žiemi­nėmis arba rudeninėmis.

Šaltinis: sodoprieziura.lt

Siūlo sprendimą, kaip paprastai atsikratyti statybinių atliekų ir kitų rakandų

Siūlo sprendimą, kaip paprastai atsikratyti statybinių atliekų ir kitų rakandų

Antrasis karantinas suteikė progą daugiau laiko skirti namams – išsivalyti juos nuo nereikalingų daiktų, susitvarkyti sandėliuką ar baigti užsitęsusius remonto darbus. „Ecoservice“ ekspertai primena, kad ne vietoje palikti...


Efektyvi apsauga nuo augalų šaknų praaugimo

Efektyvi apsauga nuo augalų šaknų praaugimo

Polipropileninė, adatinio perforavimo būdu pagaminta geotekstilė su tvirtu PP padengimu abiejose pusėse, skirta apsaugai nuo augalų šaknų.


Mažas medelis dideliuose namuose

Mažas medelis dideliuose namuose

Kalbėdami apie medžius turbūt visuomet įsivaizduojame mišką ar parką, vėjyje siūruojančius galingus kamienus ir šlamančius lapus. Tačiau yra medžių, kurie jus gali džiuginti ne stovėdami už lango, o tiesiog ant stalo. Skamba keistai? Anaiptol....


Vejos aeravimas

Vejos aeravimas

Ekologinė vejos priežiūra tampa vis populiaresnė ir tam tikrai yra priežasčių. Ji suteikia saugų ir sveiką būdą, kad kiemas atrodytų puikiai be kenksmingų cheminių medžiagų ir teršalų. Vejos aeravimas yra vadinamas vejos vėdinimuir yra slaptas...


Geros ir blogos vejos

Geros ir blogos vejos

Lietuvoje yra įvairios paskirties ir nevienodos kokybės bei senumo vejų.Aukščiausios kokybės dekoratyvinė veja turi būti labai lygi.Jos paviršiuje negali būti jokių kauburių ar įdubimų.Spalva graži, vienoda visame vejos plote.veja žaliuoja nuo...


Statybinių šiukšlių išvežimas: kodėl verta kreiptis į atliekas tvarkančias bendroves?

Statybinių šiukšlių išvežimas: kodėl verta kreiptis į atliekas tvarkančias bendroves?

Statybinių atliekų tvarkymas – tai vienas tų darbų, kuriais tenka pasirūpinti pasibaigus statyboms. Gana dažnais atvejais tai tampa tikrai nelengva užduotimi: tenka ne tik surinkti visas statybines atliekas, bet taip pasirūpinti jų išvežimu...


Zenturo – (ne)permatoma tvora

Zenturo – (ne)permatoma tvora

Pagrindiniai Zenturo sistemos privalumai yra plačios pritaikymo galimybės, nesudėtingas montavimas, naujos kartos dizainas ir be abejo aukščiausio lygio medžiagų kokybė. Šis aptvėrimo sprendimas tiks ir tiems, kas nenori visiškai izoliuotis nuo...


Naujiena !!! Vandens augalų kompozicijos terasoms, pavėsinėms

Naujiena !!! Vandens augalų kompozicijos terasoms, pavėsinėms

Vandens augalų kompozicijoms tinka nedideli, negilūs 30-40cm indai, kubiliukai, kibirai ir t.t. Šie augalai gražiai atrodo visą sezoną, gėlės nužydi paeiliui, o nuo birželio vidurio žydi lelijos. Labai patogu - laistyti nereikės kasdien, tik...


Santjana, UAB
Santjana, UAB

Pastatų ūkio valdymas, dujų ūkio priežiūra, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūra, automatikos sistemų priežiūra, elektros ūkio priežiūra, šilumos ūkio priežiūra, priešgaisrinių ir gaisro gesinimo sistemų priežiūra, vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūra, patalpų valymas ir teritorijų priežiūra

Mosas, UAB
Mosas, UAB

Galime pateikti ne tik statybines bei apdailos medžiagas atskirai, bet ir kompleksinius sprendimus.

UAB Agrofirma "Sėklos"
UAB Agrofirma "Sėklos"

Daržovių, gėlių ir prieskoninių augalų, žolių vejoms ir ganykloms, pašarinių kultūrų sėklos - mažmeninė prekyba.

Žalia svaja, UAB
Žalia svaja, UAB

Apželdinimo projektavimas, konsultacijos, prekyba dekoratyviniais ir vandens, bei pakrančių augalais, sklypo formavimo darbai, augalų, gyvatvorių sodinimas, Laistymo sistemos, dekoratyviniai vandens telkiniai, upeliai, apšvietimas

Braitech, UAB
Braitech, UAB

Geriausi INTEX baseinai Lietuvoje!

Euroflora, UAB
Euroflora, UAB

Euroflora.lt - E.Parduotuvė Jūsų sodui, daržui ir namams.

APLINKOS KŪRĖJAI
APLINKOS KŪRĖJAI

Apželdinimo sprendimai nuo idėjos iki įgyvendinimo!

Patikimas turtas, UAB
Patikimas turtas, UAB

Vaikų žaidimų aikštelės, sporto ir gimnastikos aikštelės, mažosios miesto architektūros įranga

Pavėsinės, UAB
Pavėsinės, UAB

UAB „Pavėsinės“ gamina pavėsines, vasarnamius, pirtis ir kitus sodui skirtus gaminius.

Miško šviesos, MB
Miško šviesos, MB

Lauko apšvietimas, vidaus apšvietimas, šventinis apšvietimas, konsultacijos, įrengimas

Aupana, UAB
Aupana, UAB

Oficialus HUNTER Industries Inc. distributorius Lietuvoje - pristato aukščiausios kokybės pasaulinio lygio produktą laistymo sistemų sferoje.

Tabariškių žaluma, UAB
Tabariškių žaluma, UAB

Mulčias. Akmenukai. Kompostas.

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...