Spalio 21d. Ketvirtadienis

Topografinės nuotraukos

Topografinės nuotraukos

Topografiniai planai- topografijos-geodezijos ir matavimų inžinerijos veiklos sritis, apimanti žemės paviršiaus gamtinių ir fizinių (reljefo, hidrografijos, augmenijos), antropogeninių bei pavienių topografinių objektų erdvinį matavimą bei vaizdavimą topografiniuose žemėlapiuose ir planuose standartizuotais metodais.

Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį. Topografiniai planai sudaromi atliekant topografines nuotraukas ir rengiami prieš pradedant planavimo (detalaus, specialaus) arba projektavimo (statinių, pastatų, komunikacijų) darbus. Planavimo ir projektavimo darbai atliekami ant topografinio plano pagrindo. Topografiniame plane vaizduojami esami vietovės objektai, situacija, kontūrai, reljefas ir požeminiai inžineriniai statiniai bei tinklai. Pagal nustatytą tvarką topografinis planas galioja vienerius metus, vėliau jis atnaujinamas. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis.Topografiniai planai sudaromi analoginėje ir/arba skaitmeninėje formoje 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 masteliais, LKS-94 koordinačių sistemoje.

Topografinės nuotraukos rengiamos atliekant statybinius inžinerinius geodezinius tyrinėjimus projektavimo, planavimo ir statybos reikmėms pagal Geodezijos ir kartografijos techninį reglamentą GKTR 2.08.01:2000.

Topografinei nuotraukai atlikti reikia pateikti:

1. Žemės sklypo teisinę registraciją;
2. Preliminarų arba detalųjį sklypo planą;
3. Sklype esančių statinių teisinę registraciją patvirtinančius dokumentus.

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...