Spalio 21d. Ketvirtadienis

Surenkama gelžbetoninė perdanga

Apie gelžbetoninę perdangą

Surenkama gelžbetoninė perdanga – tai dažnai briaunotos sijų ir tuščiavidurių blokelių perdangos. Šios perdangos susideda iš lengvų gelžbetonio sijų su erdvine plieno santvara, tuščiavidurių blokelių ir monolitinio betono, liejamo statybos aikštelėje. Dėl tuščiavidurių blokelių, kuriais užpildoma perdanga, yra lengvesnė, nei tradicinės perdangos. Šiai perdangai įrengti nereikalingas kranas ar sudėtingos klojinių sistemos. Elementai yra lengvi, o montavimas paprastas, todėl žmogus perdangą gali įsirengti savarankiškai.Perdangas galima naudoti žemų ir daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybose, taip pat bendro naudojimo pastatuose, objektuose, kurių kintamosios technologinės apkrovos neviršija 4,0; 6,0 arba 8,0 kN/m2.

Surenkama gelžbetoninė perdanga - tai pats geriausias ir teisingiausias sprendimas rekonstruojant pastatus. Kai rekonstruojamas pastatas turi stogą, perdangos elementus galima įnešti tiesiog pro langą ar duris.

Perdangos montavimas

Perdangą montuojant ir betonuojant perdangų sijas būtina paremti. Nepriklausomai nuo kraštinių nuolatinių ramsčių, kuriais pagal taisykles būna sienos, turi būti naudojamos ir montažinės atramos.

Prieš dedant perdangų sijas iš anksto reikia įtaisyti montažinės atramas, niveliuoti jas ir patikrinti, ar jos taisyklingai įrengtos pagal techninę dokumentaciją.Dedant sijas reikia patikrinti jų tarpus, tarp sijų dedama po vieną tuščiavidurį blokelį ties kiekvienos sijos galu. Sijos atrėmimo ilgis ant sienos arba kitos laikančiosios konstrukcijos turi būti mažiausiai 10 cm perdangai. Sijas reikia pradėti dėti nuo tų, kurios skirtos dėti ant briaunų po skiriamosiomis pertvaromis (lygiagrečiomis perdangų sijų krypčiai). Tos briaunos sustiprinamos dviem sijomis, dedamomis viena greta kitos.

Perdangų tuščiavidurių blokelių dėjimas

Sudėjus sijas tarpai tarp jų turi būti užpildomi tuščiaviduriais blokeliais, jie dedami nuo atitinkamai sutvirtintų darbinių pakylų, sukaltų iš 3,8 cm storio lentų ir įremtų į palaikančius pastolius. Pakylų lygis turi būti maždaug 60 cm žemiau negu apatinis sijos paviršius.

DĖMESIO: Prie sienų vainikų ir skirstomųjų briaunų turi būti montuojami užaklinti blokeliai. Reikalingas užaklintų blokelių kiekis yra komplektuojamas kartu su tuščiaviduriais perdangos blokeliais vienoje pakotėje.Tuščiaviduriai blokeliai neturi remtis į nuolatinius ramsčius, ant kurių sudėtos sijos. Juos tarp sijų reikia dėti taip, kad pirmas ir paskutinis tuščiaviduris blokelis eilėje būtų prie pat sienos be jokių tarpų.

Vainikai perdangoms įtvirtinti

Ant perdangų nupjautų galų arba ant visų išorinių sienų, ant vidinių laikančiųjų sienų ir sienų, lygiagrečių sijoms, reikia įrengti gelžbetonio vainikus, kurių aukštis būtų ne mažesnis už perdangos aukštį.

Vainiko plotis turi būti lygus vidinio ramsčio pločiui, o ant kraštinio ramsčio plotis turi būti ne mažiau kaip 12 cm įtaisant perdangas. Gelžbetonio vainikas yra elementas, sukabinantis sienas, taigi sutvirtinantis pastato konstrukciją. Gerai įtaisytas vainikas tolygiai paskirsto visai perdangai apkrovą (neleisdamas atsirasti nepageidaujamam taškiniam spaudimui), kuri paskui perduodama sienai. Vainikai taip pat neleidžia sienoms sutrūkinėti tuo atveju, jeigu pastato fundamentas nusėda netolygiai.Vainikų armatūrą reikia dėti taip, kad būtų mažiausiai trys ne mažesnio kaip 10 mm skersmens strypai perdangoje.

Skirstomosios briaunos

Skirstomoji briauna tai gelžbetoninis apatinis konstrukcinis standinamasis perdangų elementas, įtaisomas vidurinėje perdangos dalyje statmenai perdangų sijoms.

Skirstomosios briaunos užduotis paskirstyti susikaupusią apkrovą, tenkančią vienai perdangos sijai, gretimoms sijoms. Dėl to sumažinamas perdangos išlinkimas po apkrova.Perdangoje, kurios plotis nuo 420 iki 600 cm, turi būti dvi skirstomosios briaunos, kurios plotis nuo 610 iki 720 cm, reikia trjų skirstomųjų briaunų. Viena skirstomoji briauna turi būti vidurinėje perdangos dalyje. Jeigu skirstomosios briaunos yra dvi arba trys,  briaunų atstumas iki perdangos atramų turi būti max. iki 260 cm.

Skirstomosios briaunos plotis turi būti nuo 7 iki 10 cm, aukštis lygus perdangos aukščiui. Skirstomosios briaunos armatūrą turi sudaryti du strypai (vienas viršuje, kitas apačioje), jų skersmuo ne mažiau kaip 10 mm; strypai sujungiami 4,5 mm skersmens kilpomis, išdėstytomis kas 30 cm. Skirstomųjų briaunų armatūros strypai turi būti inkaruojami į tiems strypams statmenus vainikus arba pakilimus, mažiausiai per 50 cm ilgį.Skirstomosios briaunos armatūra, mažiausiai 2 strypai 12 mm skersmens atlenkta ir inkaruota vainike mažiausiai per 50 cm ilgį.

Perdangų betonavimas

Medžiagos, naudojamos betonavimui, turi atitikti privalomųjų normų reikalavimus; be to, turi būti naudojama tokia akmens skalda, kurios dalelių skersmuo ne daugiau kaip 10 mm.

Betonas turi būti plastiškos konsistencijos, kad galima būtų užpildyti visas erdves (ertmes) tarp perdangos sijų ir tuščiavidurių blokelių. Perdangą galima pradėti betonuoti po to, kai jau sudėtos sijos ir tuščiaviduriai blokeliai, sumontuota vainikų armatūra ir patikrinta, ar taisyklingai atlikti ankstesni veiksmai.Prieš pradedant betonavimą nuo perdangos reikia pašalinti visokius nešvarumus, o visus elementus (tuščiavidurius blokelius ir sijas) gausiai palaistyti vandeniu. Perdangos turi būti betonuojamos judant pakopomis, kryptis statmena sijoms. Betonavimo metu ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tam, kad betono mišinys kruopščiai užpildytų visas erdves, betonas taisyklingai sustingtų ir būtų pasirūpinta reikiama oro temperatūra, pirmiausia tuo metų laiku, kai būna aukštesnė arba žemesnė temperatūra. Betoną reikia laikyti nuolatos drėkinamą mažiausiai 7 dienas.

Betono masė vienu metu turi būti dedama į ertmes, briaunas, plokštes (antbetonj) ir vainikus, kuriuos reikia betonuoti kartu su perdanga.Betono klasė turi atitikti projektinę dokumentaciją ir būti ne žemesnė kaip C20/25. Jeigu betonas ant perdangos tiekiamas tokiu būdu, kuris apkrauna konstrukciją, tai horizontaliai ant perdangos betonas gali būti transportuojamas karučiais, didžiausia jų talpa 0,075 m3, taikant švytuoklės sistemą ir vežant nejudamomis pakylomis, įrengtomis statmenai perdangų sijoms. Pakylos turi būti sukaltos iš lentų, jų storis mažiausiai 3,8 cm, plotis ne mažiau kaip 20 cm. Pakylos ant šoninių kraštų turi būti apkaltos lentelėmis, kad vežimėlis nuo pakylos nenuriedėtų.eigu betonas ant perdangos tiekiamas su rezervuarais arba pumpuojamas betono pompa, jį reikia tolygiai paskirstyti per visą paviršių ir pasirūpinti, kad betonas netekėtų iš didesnio aukščio arba nesikauptų vienoje vietoje. Betono masė, krintanti iš didelio aukščio, sukelia dinaminę apkrovą, kuri gali pažeisti tuščiavidurius blokelius.Taip pat reikia turėti omenyje, kad betono masė, tiekiama su pompa, neturi būti iškraunama staigiai ir vienoje vietoje (ypač per vidurį tarp nuolatinių ramsčių), nes tai sukeltų didelę taškinę konstrukcijos apkrovą ir dėl to montažiniai ramsčiai išlinktų arba net sulūžtų.

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...