Spalio 21d. Ketvirtadienis

Kaip atliekami kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Kaip atliekami kadastriniai (geodeziniai) matavimai

Kadastriniai ( geodeziniai ) matavimai atliekami vaodvaujantis LRV nutarimu Nr. 534 “Dėl Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“.

Kadastrinių ( geodezinių ) matavimų pagrindinis uždavinys yra tiksliai nustatyti Jūsų žemės sklypo ribas ir apskaičiuoti naudmenų plotus. Kadastriniais matavimais Jūsų žemės sklypo ribos nustatomo vieno centimetro tikslumu, o žemės sklypo plotas apskaičiuojamas vieno kvadratinio metro tikslumu. Šie matavimai atliekami tiksliaisiais geodeziniais prietaisais.

Atliekant kadastrinius matavimus, visų pirma, dešimt dienų prieš lauko matavimus, yra išsiunčiami informaciniai pranešimai visų besiribojančių žemės sklypų savininkams, apie būsimus ženklinimo darbus.

Tuo metu matininkas renka informaciją iš visų institucijų kuriuose saugomi preliminarūs bei pirminiai duomenys.

Lauko matavimų metu matininkas matuoja išlikusiuis riboženklius, bei vadovaudamasis abrisu bei preliminariu planu atstato išnykusias ribas.

Atstačius ribas, šios derinamos su susirinkusiais kaimyninių žemės sklypų savininkais. Kaimyninių žemės sklypų savininkai reiškia savo pastabas bei pasiūlymus, kuriuos išnagrinėjus turimą kartgrafinę medžiagą matininkas priima arba atmeta.

Jeigu gaunamos pastabos dėl nustatytų ribų, matininkas po lauko darbų išsiunčia motyvuotą atsakymą, arba skelbia pakartotiną ženklinimą, kurio metu ribos ženklinamos per naują vadovaujantis gautomis pastabomis.

Visiems neatvykusiems kaimyninių žemės sklypų savininkams išsiunčiame registruotus laiškus, kuriuose yra nurodyta visų nustatytų riboženklių koordinatės bei pranešame apie galimybę savo pastabas pateikti raštiškai. Šių pastabų matininkai privalo laukti vieną mėnesį. Negavę pastabų dokumentus atiduodame derinti žemėtvarkos skyriui. Gavę pastabas privalome penkių dienų bėgyje pateikti motyvuotą atsakymą, arba skelbti pakartotiną ženklinimą.

Po ženklinimo procedūrų parengti kadastrinių matavimų dokumentai keliauja į žemėtvarkos skyrių, kur tikrinimas procedūrų laikymasis, parengtų planų atitikimas teritorijų planavimo dokumentams ( abrisui, preliminariam planui), nagrinėjami kaimynų atsiliepimai ir kiti pridėti aiškinamieji raštai bei dokumentai. Patikrinus dokumentai derinami, ruošiamas įsakymas, kuriame nurodomi visi pasikeitę kadastro duomenys. Su dokumentais bei įsakymų šie pasikeitę kadastro duomenys registruojami VĮ Registrų centro duomnų banke.

Norint pradėti kadastrinių matavimų darbus bus reikalinga:

  • Laikinas (preliminarus) žemės sklypo planas
  • VĮ Registrų centro išduotas žemės sklypo pažymėjimas, arba žemėtvarkos skyriaus išduotas dokumentas apie suprojektuotą arba leista išsipirkti iš valstybės žemės sklypą.

Geodezinių matavimų procesas ir trukmė

Atliekant geodezinius matavimus, kalbant labai bendrai, yra atliekami trys didesni procesai, kurie ir sudaro matavimų trukmę:

  • Matininko darbas (dėl skirtingų sklypų dydžio, sudėtingumo gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių mėnesių);
  • Nacionalinės žemės tarnybos patikra (jei viskas būna atlikta teisingai – užtrunka nuo 20 iki 30 dienų);
  • Registrų Centro patikra (gali užtrukti 1-10 dienų).

 

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...