Balandžio 20d. Antradienis

Jaunoms panevėžiečių šeimoms – parama būstui įsigyti

Vasario 24d.
Jaunoms panevėžiečių šeimoms – parama būstui įsigyti

Po dvejų metų pertraukos jaunos šeimos paramą pirmam būstui įsigyti gali gauti ir Panevėžio mieste.

„Džiaugiamės, kad pagaliau ir panevėžiečių jaunos šeimos galės pasinaudoti valstybės teikiama parama jų pirmam būstui įsigyti. Panevėžyje puikios sąlygos gyventi – čia patogus susisiekimas, atnaujinama infrastruktūra, neperpildyti darželiai ir mokyklos, atnaujinamos miesto viešosios erdvės, švietimo, sporto įstaigos“, – sako Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

Pirmąjį būstą jaunos šeimos gali įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą. Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkst. Eur.

Reikalavimai šeimoms:

• abu sutuoktiniai yra ne vyresni kaip 36 metų amžiaus arba motina (tėvas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų amžiaus;

• iki kreipimosi į Savivaldybę dėl finansinės paskatos neturi Lietuvoje ir užsienyje nuosavybės teise priklausančio būsto. Jeigu asmuo yra įgijęs jam nuosavybės teise priklausantį būstą, kurio naudingas plotas vienam asmeniui yra mažesnis nei 14 kv. m arba jis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc., laikoma, kad jauna šeima gali pretenduoti į paramą būstui įsigyti;

• įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė;

• pagal įstatymus deklaravo turtą.

Subsidijos suteikiamos:

• 15 proc. subsidija teikiama jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

• 20 proc. – jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

• 25 proc. – jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

• 30 proc. – jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis asmuo iki 36-erių metų amžiaus. Kai šeimoje, gavusioje finansinę paskatą, gimsta trečias arba daugiau vaikų, dėl papildomos subsidijos jie gali kreiptis iki 40 metų (imtinai).

Privalomi pateikti dokumentai

Jauna šeima, pageidaujanti gauti finansinę paskatą, kreipiasi į Savivaldybę ir pateikia prašymą, nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas.

Prie prašymo pateikiami dokumentai:

1. Nekilnojamojo turto registro išrašai apie kiekvieno jaunos šeimos nario nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą.

2. Prieš teikiant prašymą, jauna šeima Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikia šeimos turto deklaraciją (forma FR0001 v. 01).

3. Dokumentai ir duomenys, patvirtinantys, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (santuokos nutraukimo data, sutuoktinio ar vaiko (-ų) motinos arba tėvo mirties data).

4. Vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinančius duomenis.

5. Įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti.

6. Įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo.

7. Atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, sutartį).

8. Institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi, išskyrus atvejus, kai jis buvo fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.

9. Statybą leidžiantį dokumentą, nurodytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti.

Kas toliau?

1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkti arba sklypą namui statyti.

2. Valstybinėje mokesčių inspekcijoje deklaruoja šeimos turtą (forma FR0001 v. 01), užpildo prašymą www.spis.lt arba pateikia Socialinių reikalų skyriui (karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos LR teritorijoje paskelbimo metu – atsiunčia el. paštu, paštu arba prašymą įmeta į pašto dėžutę, esančią prie įėjimo į Panevėžio miesto savivaldybę).

3. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui, laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.

4. Gavusi pažymą jauna šeima per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą dėl pažymos aktyvavimo.

5. Per keturis mėnesius nuo pažymos aktyvavimo jauna šeima su kredito davėju sudaro kreditavimo sutartį.

6. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už už jauną šeimą kredito įstaigai.

Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar jam statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos kredito davėjui taip pat turi pateikti Gyventojų registro departamento pažymą, kad būstas neperkamas iš artimos giminystės ryšiais (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) susijusio asmens. Jeigu pateiktoje pažymoje nurodoma, kad jaunos šeimos nariai su asmeniu, iš kurio perkamas būstas, susiję artimos giminystės ryšiais, kreditavimo sutartis nesudaroma.

Informuojame, kad prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo yra Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt – PASLAUGOS – Savivaldybės teikiamos paslaugos – Socialinių reikalų skyrius – Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms – Prašymas.

Išsamesnę informaciją teikia Socialinių išmokų poskyrio specialistės:

Brigita Kemešytė, tel. 8 682 64 354, el. p. brigita.kemesyte@panevezys.lt;

Jolanta Šinkūnienė, tel. 8 682 70 508, el. p. jolanta.sinkuniene@panevezys.lt;

Ingrida Aksomaitienė, tel. 8 619 78 073, el. p. ingrida.aksomaitiene@panevezys.lt.

Vilniaus centre atgimsiantis sovietinis daugiabutis – tik dalis didelių pokyčių

Vilniaus centre atgimsiantis sovietinis daugiabutis – tik dalis didelių pokyčių

Kovo 16d.

Miesto centre, Konstitucijos prospekte stovintis sovietmečiu statytas daugiaaukštis namas daugeliui vilniečių ir miesto svečių „užkliūdavo“ ne tik dėl savo kaimynystėje stovinčių modernių stiklinių dangoraižių, bet ir prastos, remonto nuo pastatymo nemačiusios fasado būklės. Tačiau...


Dujų balionų atsisakė per 300 daugiabučių, aktyviausi – Elektrėnų, Kupiškio, Joniškio gyventojai

Dujų balionų atsisakė per 300 daugiabučių, aktyviausi – Elektrėnų, Kupiškio, Joniškio gyventojai

Kovo 16d.

309 – tiek daugiabučių namų pernai atsisakė maisto gaminimui naudojamų dujų balionų, naudodamiesi valstybės teikiama parama. Suteiktos paramos suma – 4,3 mln. eurų. Aktyviausiai ja naudojosi Elektrėnų, Kupiškio, Joniškio gyventojai, kur dujų balionų buvo atsisakyta visuose arba...


Saugant perinčius paukščius iki rugpjūčio nebegalima pjauti medžių

Saugant perinčius paukščius iki rugpjūčio nebegalima pjauti medžių

Kovo 12d.

Prasidedant intensyviam paukščių veisimosi laikotarpiui, kovo 15 d. įsigalioja draudimas šalinti saugotinus želdinius ar jų dalis. Jeigu medį ar kitą augalą šalinti būtina, gyventojai turi gauti ornitologo eksperto pažymą ir savivaldybės leidimą.


Viešasis derinimas: Švarios energijos paketo elektros rinkos modelis ir nepriklausomų elektros tiekėjų pasirinkimo proceso efektyvinimas

Viešasis derinimas: Švarios energijos paketo elektros rinkos modelis ir nepriklausomų elektros tiekėjų pasirinkimo proceso efektyvinimas

Kovo 12d.

Energetikos ministerija pateikė derinti dėl Elektros energetikos įstatymo ir lydinčiųjų įstatymų siūlomus pakeitimų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliami Europos Sąjungos (ES) elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių pakeitimai, taip pat atliekami pakeitimai reikalingi efektyvesniam...


Upė sugrįžta į miestą: Vilnius planuoja istorinio elingo atkūrimą

Upė sugrįžta į miestą: Vilnius planuoja istorinio elingo atkūrimą

Kovo 10d.

Vilniaus miesto taryba svarstymui komitetuose priėmė Neries krantinėje, T. Kosčiuškos gatvėje, esančio valčių elingo projekto vystymo koncepciją. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ planuoja projektą, kurio galutinis rezultatas būtų naujas traukos centras, kuriame būtų vykdomos...


Seimo fontano likimas – Seimo rankose

Seimo fontano likimas – Seimo rankose

Kovo 10d.

Vilniaus miesto Taryba nusprendė perduoti valstybės nuosavybėn Seimo fontaną Nepriklausomybės aikštėje –– daugiau nei prieš 30 metų Gedimino prospekte pastatytą 1232 kv. m ploto statinį, už kurio priežiūrą iki šiol buvo atsakinga savivaldybė. Taip teisiškai sureguliuoti fontano...


Vilnius ketvirtadaliu mažina NT ir žemės nuomos mokesčius

Vilnius ketvirtadaliu mažina NT ir žemės nuomos mokesčius

Kovo 10d.

Vilniaus miesto taryba nusprendė 25 procentais sumažinti už 2021 metus mokėtinus nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčius. Lengvata galėtų naudotis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių veiklą šiemet sustabdė karantinas. Miestas siekia apsaugoti verslo subjektus nuo...


Tuskulėnų, Minties ir Apkasų g. – darbai patogesniam judumui, laikinos pėsčiųjų apylankos

Tuskulėnų, Minties ir Apkasų g. – darbai patogesniam judumui, laikinos pėsčiųjų apylankos

Kovo 10d.

Nuo kovo 15 d. bus tęsiami kvartalo „Žirmūnų trikampis“ tvarkybos darbai, kad judumas čia taptų dar sklandesnis ir saugesnis. Bus užbaigtas pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas ties Tuskulėnų, Minties ir Apkasų gatve, sutvarkytos trys pėsčiųjų perėjos Minties gatvėje, įrengtas naujas...


Už nevalytas teritorijas Vilniuje rangovams skirta per 340 tūkst. Eur baudų

Už nevalytas teritorijas Vilniuje rangovams skirta per 340 tūkst. Eur baudų

Kovo 9d.

Vilniaus savivaldybė suskaičiavo, kad per sausį ir vasarį nekokybiškai miesto teritorijas valiusioms trims įmonėms nebus sumokėta apie 340 tūkst. Eur pagal pateiktas sąskaitas. (116,6 tūkst. – už sausį ir 222 tūkst. – už vasarį). Savivaldybės teritorijų priežiūros ir seniūnijų...


Sostinės daugiabučio evakuacija artimiausiu metu bus atšaukta – namas saugus eksploatuoti

Sostinės daugiabučio evakuacija artimiausiu metu bus atšaukta – namas saugus eksploatuoti

Kovo 9d.

Vilniuje pirmadienio vakarą daugiabučio Gabijos g. 30 gyventojai buvo evakuoti ir naktį praleido savivaldybės užsakytame viešbutyje arba pas artimuosius. Evakuacija pradėta pastebėjus, kad namo sienose atsirado įtrūkimų. Vis dėlto atlikus ekspertizę nustatyta, kad pastatas yra saugus eksploatuoti.


Istoriniam Vilniaus kvartalui – 45 mln. eurų investicija

Istoriniam Vilniaus kvartalui – 45 mln. eurų investicija

Kovo 8d.

Šv. Jokūbo ligoninės teritorijoje ketinama įrengti švietimo įstaigą, viešbutį ir naujas viešąsias erdves. Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino techninį projektą ir išdavė leidimą rekonstruoti buvusios ligoninės pastatus.


Prasideda Kauno menininkų namų fasado remonto darbai

Prasideda Kauno menininkų namų fasado remonto darbai

Kovo 8d.

Šįmet 50-ies metų veiklos jubiliejų švenčiantys Kauno menininkų namai (KMN) gimtadienį pasitiks atsinaujinę. Nuo kovo pradedami pastato fasado tvarkybos darbai, planuojami atlikti per ateinančius 8 mėnesius.


Sapiegų parko architektūriniam konkursui pateiktas vienas projektas

Sapiegų parko architektūriniam konkursui pateiktas vienas projektas

Kovo 5d.

Šiandien pasibaigęs Vilniaus Sapiegų parko ir jo prieigų tvarkybos idėjos atviras architektūrinio projekto konkursas sulaukė tik vieno dalyvio.


Pokyčiai Kranto alėjos prieigose: pigesnė šiluma, patogus susisiekimas ir kokybiška laisvalaikio infrastruktūra

Pokyčiai Kranto alėjos prieigose: pigesnė šiluma, patogus susisiekimas ir kokybiška laisvalaikio infrastruktūra

Kovo 5d.

Paskutiniu metu gana sparčiai besikeičiantys ir vis daugiau naujakurių dėmesio sulaukiantys Žemieji Šančiai greitai sulauks teigiamų pokyčių. Atsižvelgus į vietos bendruomenės pastabas, parengtas naujas teritorijos palei Nemuną sutvarkymo projektas. Kranto alėjos daugiabučius pasieks...


Vilnius kviečia pasaulio architektus: skelbiamas konkursas stoties teritorijai pertvarkyti

Vilnius kviečia pasaulio architektus: skelbiamas konkursas stoties teritorijai pertvarkyti

Kovo 4d.

Vilniui ruošiantis iš esmės pertvarkyti Stoties rajoną, konkrečių idėjų laukiama iš architektų. Miesto savivaldybė kartu su „Lietuvos geležinkeliais“ (LTG) paskelbė tarptautinį architektūros konkursą geriausiam pasiūlymui atrinkti. Tokio kompleksiškumo konkursas, kai Lietuvoje bus...


Gimnazija Pilaitėje – po kiek daugiau nei metų

Gimnazija Pilaitėje – po kiek daugiau nei metų

Kovo 3d.

Savivaldybės įmonė „Vilniaus vystymo kompanija“ atrinko Tolminkiemio gimnazijos statybos darbų konkurso laimėtoją. Septynių rangovų pasiūlymų sulaukusiame tarptautinės vertės pirkimą laimėjo UAB „Jungtiniai projektai“ pasiūlymas. Parengti projektą ir pastatyti mokyklą...

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt

Deinavosbaldai.lt - baldai internetu
www.vegas.lt

www.vegas.lt

Aukščiausios kokybės čiužiniai Jūsų ramiam miegui.
www.ruukkistogas.lt

www.ruukkistogas.lt

Plieninė stogo danga, lietvamzdžiai. Dizaino parinkimo programėlė...
MDS terasos

MDS terasos

Terasų įrengimas, produktai terasai.